lunes, 10 de abril de 2017

Bioterra 2017

ENEEKek ezagutzera eman du 2016ko nekazaritza ekologikoaren balantzea.
Bioterra XIV. edizioaren azkeneko prestaketa-lanetan dabil, eta dagoeneko saldu du erakusketa-eremuaren % 80.Gaur goizean,  prentsaurrekoa eman dute Ficoban, ekainaren 2tik 4ra bitartean bertan egingo den Bioterraren XIV. edizioa aurkezteko. Ekitaldi horretara bertaratu da ENEEK, Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseilua eta azokaren Antolamendu Batzordearen kidea, Euskadiko nekazaritza ekologikoaren 2016ko datuak ezagutzera emateko. Bioterraren eta ENEEKen arduradunekin batera egon da Baskegur, Euskadiko baso- eta zur-sektorea ordezkatzen duen elkarte profesionalaren zuzendaria. Lehen aldia da Baskegurrek Bioterran parte hartzen duela.

Bioterra, Produktu Ekologikoen, Bioeraikuntzaren, Energia Berriztagarrien eta Kontsumo Arduratsuaren azokak haren mezua sozializatzen eta erakusketari berriak erakartzen jarraitzen du, eta horrekin batera kultura ekologikoaren eta iraunkorraren inguruan ikuspegi berriak ematen ere bai.  Bioterrak urtetik urtera eskaintza handiagoa du gero eta zabalagoa eta heterogeneoagoa den publiko bati erantzuteko. Aldi berean, agente anitzeko lankidetza areagotu du.

Edizio honetan, adibidez, Baskegur ere bertan egongo da, Euskadiko baso-eta zur-sektorea ordezkatzen duen elkarte profesionala. Haren xedea Euskadik nagusiki baso-herrialde gisara duen ikuspegia sozializatzea da, balio-kate guztian aberastasuna sortzen duen produktu-sorta zabal bat barne hartzen duen industria garrantzitsu baten eragilea —baso-zerbitzuen enpresak, errematatzaileak, lehen transformazioko enpresak (zerrak eta enbalaje-egileak), pasta- eta paper-industriak, bigarren transformazioko enpresak (altzariak, egitura, arotzeria, etab.), eta baita bioenergia-enpresak ere—.

Baskegurrek gizarteari mezu bat igorri nahi dio, hain zuen eguneroko kontsumoan industria iraunkorra sustatzen duen egurra sar dezala.

Baskegurrek gizarteari mezu bat igorri nahi dio, hain zuen eguneroko kontsumoan industria iraunkorra sustatzen duen egurra sar dezala. Euskadiko zuhaiztiak gutxi gorabehera lurraldearen % 54 hartzen du, hots, 396.962  hektarea, Europar Batasuneko ratio altuenetako bat. Egurraren baso-sektoreak Euskadin zuzeneko 13.000 lanpostu baino gehiago sortzen ditu eta beste 7.000 sorrarazten ditu, (lanean ari direnen % 2). Eragin ekonomiko garrantzitsua du -309 milioi euroko diru-sarrerak administrazio publikoentzat- , eta, horrez gain, haren jarduerak onura garrantzitsuak dakarzkio gizarte osoari. Izan ere, ekoizpen-jarduera mantentzeaz gainera, baso-ekosistema zaintzen du, basoek karbono dioxidoa atxikitzean klima-aldaketaren kontra egiten laguntzen dute, ur-hornidura dira eta hiritarrek aisialdirako erabil dezakete.

Baskegur eta beste erakusketari batzuk Geobat gunean egongo dira. Gune honek geobiologia, bioeraikuntza, energia berriztagarriak eta kudeaketa ekologikoa biltzen ditu, eta gero eta garrantzia handiagoa hartzen ari da Bioterran, publikoa gai horiekiko erakusten ari den interesaren ondorioz.

Nekazaritza ekologikoa 2016an.
Baskegur da aurtengo nobedadeetako bat, baina ENEEKek Bioterraren ibilbide osoan parte hartu du erakusketari eta Bioterraren Antolamendu Batzordearen kide gisara. Gaur goizean, Ficoban egin den prentsaurrekoan, Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseiluak Euskadiko nekazaritza ekologikoaren bilakaeraren 2016ko balantzea egin du.

Eta beste urtebetez hazkuntzaz hitz egin dezakegu. Operadore ekologikoen kopurua % 8 igo da 2015arekin alderatuta; 514 operadore daude izena emanda, 2015ean baino 38 gehiago. Termino erlatiboetan, Gipuzkoak ekoizpen ekologikoaren ordezkaritza handiena izaten jarraitzen du Euskadin: 206 operadore ditu (% 40,1), Arabako 147 (% 28,6) eta Bizkaiko (% 31,3) 161 operadoreen aurrean.

Laborantza ekologikoaren azalerari dagokionez, % 7,74 hazi da 2015arekin alderatuta; orain, 3.214 hektarea ekologiko daude. Arabak Euskadiko azalera osoaren % 54,9 lantzen jarraitzen du (1.763 ha), Bizkaiak % 24,4 (785 ha) eta Gipuzkoak % 20,7 (666 ha).

2016ko amaieran, ekologikoko larre, belaze, bazka eta proteaginosoen ekoizpen ekologikoak nagusi izaten jarraitzen du hedadurari dagokionean; izan ere, ziurtatutako azalera osoaren % 57 hartzen dute (1.840 ha), eta haien atzetik datoz mahatsondoa (% 16, 516 ha), aleko zerealak (% 8,5, 274 ha), barazkiak (% 6, 193 ha) eta fruta-arbolak (% 6,5, 208 ha).

Abeltzaintza ekologikoari dagokionez, Euskadin abeltzaintzako 95 ustiapen daude, % 10,5eko hazkundearekin pasadan urteko jaitsierari itzulia emanez. Haragitarako behi-hazienda ekoizpen-orientazio ekologiko esanguratsuena izaten jarraitzen du Euskadin (%27). Eta atzetik datoz haragitarako ardi-hazienda (%17) eta erruteko hegaztizaintza (%16). Aurten, barraskiloaren hazkuntza ekologikorako ustiapen kopuruaren hazkundea azpimarratu behar da, 1 izatetik 3 izatera pasa delako.

Bestalde, produktu ekologikoko nekazaritzako elikagaien transformazioko enpresak Euskadiko ekoizpen ekologikoaren bereizgarri izaten jarraitzen dute. Proportzioan, mota horretako industriek duten ordezkagarritasuna garrantzitsua da Estatuko beste erkidegoekin alderatuta. 2016ko amaieran, 152 dira nekazaritzako elikagaien jarduerak. Jardueren arabera, landare-jatorriko enpresen barruan azpimarratzekoak dira ogiaren elaborazioa (%23), ardoaren elaborazioa eta/edo ontziratzea (%23, 3 puntuko igoerarekin) eta ardoa ez beste edari alkoholdunen elaborazioa (sagardoa, kasu), eta gailetak, gozogintza eta pastelgintza (biek %10eko ordezkagarritasuna dute). Animalia jatorriko produktuen transformazioko enpresen barruan, azpimarratzekoak dira esne-transformazioko enpresak (%30), hiltegiak eta zatiketa-gelak, industria ziurtatu guztien % 32ra iritsi arte hirukoiztu direnak, eta arrain-kontserbagintzak (% 19).

ENEEKen izena emanda dauden transformazioko enpresek eta komertzializatzaileek datu garrantzitsu bat ematen digute transformazio ekologikoko industriaren bilakaeraren eta produktu ekologikoen kontsumoari buruz. Datu hori nabarmen igo da berriro ere: % 28,77ko hazkundea 2015arekin alderatuta, 17.368.170€-ko fakturazio orokorrarekin 2016an. Euskadiko Ekoizpen Ekologikoa Sustatzeko Ekimena hasi zeneko urtea (2014) erreferentziatzat hartzen badugu, fakturazioko bolumena % 125 igo dela ikusiko dugu (7.714.963€ fakturatu ziren 2014. urtean).Bioterra 2017


ENEEK ha dado a conocer el balance de la agricultura ecológica en 2016
Con un 80% del espacio expositivo vendido, Bioterra ultima los preparativos para celebrar su XIV edición

 Esta mañana ha tenido lugar en Ficoba una rueda de prensa para presentar la XIV edición de Bioterra, que tendrá lugar del 2 al 4 de junio en Ficoba. Un acto en el que también ha participado ENEEK, Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi y miembro del Comité Organizador de la feria, para dar a conocer los datos de la agricultura ecológica en Euskadi en 2016. Los responsables de Bioterra y ENEEK han estado acompañados por el director de Baskegur, asociación profesional representativa del  sector forestal y de la madera vasco, que participa por primera vez en  Bioterra.

Bioterra, la Feria de Productos Ecológicos, Bioconstrucción, Energías Renovables y Consumo Responsable, continúa socializando su mensaje e incorporando nuevos expositores y con ellos nuevas visiones en torno a la cultura ecológica y sostenible. Una oferta que se enriquece año tras año para dar respuesta a un público cada vez más amplio y heterogéneo y que ha llevado a Bioterra a intensificar su colaboración con múltiples agentes.

En esta edición, por ejemplo, se suma a Bioterra Baskegur, asociación profesional representativa del  sector forestal y de la madera vasco. Su objetivo, socializar la visión de Euskadi como un país eminentemente forestal, gestionado con criterios de sostenibilidad, motor de una importante industria que abarca un amplio abanico de productos que generan riqueza en toda la cadena de valor -empresas de servicios forestales, rematantes, empresas de primera transformación (sierras y embalajistas), industria de la pasta y el papel, empresas de segunda transformación (mueble, estructura, carpintería, etc.) y también a empresas de bioenergía-.

Desde Baskegur se quiere trasladar a la sociedad un mensaje para que incorpore la madera como un elemento de consumo habitual que impulsa una industria sostenible.


La superficie arbolada en Euskadi abarca aproximadamente el 54% del territorio con 396.962 hectáreas, uno de los ratios más altos de la UE. El sector forestal madera genera en Euskadi más de 13.000 trabajos directos y otros 7.000 inducidos, el 2% de las personas ocupadas. Además del impacto económico - 309 millones de euros de ingresos a las administraciones públicas- su actividad aporta importantes beneficios para el conjunto de la sociedad. Además de sustentar la actividad productiva, cuida del ecosistema forestal. Los bosques ayudan a luchar contra el cambio climático al retener el dióxido de carbono, son una provisión de agua y ofrecen la posibilidad de ser utilizados por la ciudadanía para su uso recreativo.

Baskegur, junto con otros expositores, formará parte de Geobat. Un espacio que engloba la geobiología, bioconstrucción, energías renovables y gestión ecológica, y que está adquiriendo una creciente importancia en Bioterra, impulsada por el interés del público en torno a estos temas.

La agricultura ecológica en 2016
Si Baskegur representa este año una de las novedades, ENEEK ha formado parte de toda la trayectoria de Bioterra como expositor y como miembro del Comité Organizador de Bioterra. En la rueda de prensa celebrada esta mañana en Ficoba, el Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi ha hecho balance de la evolución de la agricultura ecológica en Euskadi en 2016.

Un año más, se puede hablar de crecimiento. El número de operadoras ecológicas ha aumentado un 8% respecto al año 2015, con lo que el número de inscritos se sitúa en 514 operadores, 38 más respecto al 2015. En términos relativos, Gipuzkoa continúa siendo el territorio con mayor representatividad en la producción ecológica de Euskadi, con 206 operadoras (40,1%), frente a las 147 de Araba (28,6%) y las 161 de Bizkaia (31,3%).

En cuanto a la superficie de cultivo ecológico se ha producido un crecimiento del 7,74% respecto al año 2015, lo que sitúa el número de hectáreas ecológicas en 3.214. Araba sigue cultivando el 54,9%  de la superficie total en Euskadi (1.763 Ha), Bizkaia el 24,4% (785 Ha) y Gipuzkoa el 20,7% (666 Ha).

A finales de 2016 los pastos, praderas, forrajes y proteaginosas en ecológico continúan siendo la orientación productiva principal en lo que a extensión se refiere, constituyendo el 57% del total de la superficie certificada (1.840 Ha), seguidas por la vid (16%, 516 Ha), los cereales grano (8,5%, 274 Ha), las hortalizas (6%, 193 Ha) y los frutales (6,5%, 208 Ha).

En cuanto a la ganadería ecológica, el número de explotaciones ganaderas en Euskadi asciende a 95, revirtiendo la disminución del año anterior con un crecimiento del 10,5%. El vacuno de carne continúa siendo la orientación productiva en ecológico más representativa en Euskadi (27%), seguida por el ovino de carne (17%) y la avicultura de puesta (16%). Este año hay que destacar el crecimiento en el número de explotaciones dedicadas a la cría ecológica del caracol, que ha pasado de 1 a 3.

Por su parte, el peso de las empresas dedicadas a la transformación agroalimentaria de productos ecológicos sigue siendo una seña de identidad de la producción ecológica de Euskadi. En proporción, la representatividad de este tipo de industrias es importante si se compara con otras comunidades del Estado. Al cierre de 2016, las actividades agroalimentarias se sitúan en 152. Por actividades, dentro de las empresas de origen vegetal, destacan la elaboración de pan (23%), la elaboración y/o embotellado de vinos (23%, incremento de 3 puntos) y la elaboración de bebidas alcohólicas no vínicas como la sidra o las galletas, confitería y pastelería (ambas con un 10% de representatividad). Dentro de las empresas de transformación de productos de origen animal, destacan las empresas de transformación láctea (30%), los mataderos y salas de despiece, que se han triplicado hasta representar el 32% de todas las industrias certificadas, y las conserveras de pescado (19%).

Un dato representativo de la evolución de la industria de transformación ecológica y del consumo de productos ecológicos lo aporta el volumen de facturación declarado por las empresas transformadoras y comercializadoras inscritas en ENEEK, que ha vuelto a crecer con fuerza: 28,77% de crecimiento respecto a 2015, con una facturación global de 17.368.170€ en 2016. Tomando como referencia el 2014, año en el que se dio inicio a la Iniciativa de Fomento de la Producción Ecológica de Euskadi (FOPE), el incremento en el volumen de facturación ha sido del 125% (7.714.963€ facturados en 2014).jueves, 6 de abril de 2017

Basquisite

Euskadik Nazioarteko Elikagai Aretoa edukiko du2017an, nekazaritzako elikagaien industriako euskal enpresentzat erreferentziazko areto profesionala bihurtzea xede duen ekitaldi profesional berria egingo da. Ekitaldi hori elkano group enpresak antolatuko du, Eusko Jaurlaritzaren babesarekin.

Azoka negozioa sortzera bideratuta dago erabat, eta, hala, enpresa erakusleak komertzialki hedatzeko tresna bat da. Izan ere, hedapen komertziala industria honen helburu garrantzitsu bat da.

Euskadiko nekazaritzako elikagaien sektoreak gero eta garrantzi handiagoa du ekonomian, eta espero dugu joera hori mantentzea. Joera hori egonkortu egin behar da, eta, horretarako, tresna ezberdinak erabili behar dira; areto honek, esaterako, sektoreko bi erronka handi lortzen lagun dezake: enpresen batez besteko tamaina handitzea eta haien nazioartekotzea eta merkatu-dibertsifikazioa areagotzea. BPGren %6,5eko ekarpena eta 3.500 milioi eurotik gorako fakturazioa ditu, baina ia salmenten %40a EAEn egiten da; enpresek %12 bakarrik saltzen dute atzerriko merkatuetara, eta hori guztizko esportazioen %3a besterik ez da.

Hain zuzen, merkatu berriak irekitzeko ikuspegiarekin Aretoak estrategia hirukoitza dauka:
Batetik, programa indartsu bat du gonbidatutako erosle nazionalekin (Horeca, txikizkako salmenta espezializatua eta saltoki handiak), zein internazionalekin (Alemania, Frantzia, Polonia, Holanda, Txekiar Errepublika edo Estatu Batuak). Bestetik, ekitaldiaren antolatzaileak, elkano group enpresak, lankidetzarako hitzarmena sinatu du Europako nekazaritzako elikagaien sektorean antolatzaile garrantzitsuenetako batekin, Fresh Montgomery konpainiarekin, eta, horren bidez, Erresuma Batuko erosle ugari bertaratuko dira azokara.

Eta, hirugarrenik, Azoka Ficoba erakustazokan ere egongo da, eta horrek Frantziako erakusketari eta bisitari profesionalak erakarriko ditu.

www.basquisite.com

Basquisite

Euskadi contará con su propio Salón Internacional AlimentarioEl año 2017 será el del nacimiento de un nuevo evento profesional que aspira a convertirse en un salón profesional de referencia para las empresas vascas de la industria agroalimentaria, organizado por la empresa elkano group y apoyado por el Gobierno Vasco.

Con un enfoque muy orientado a generar negocio, el Salón se posiciona como una herramienta de expansión comercial para las empresas expositoras. Y es que la expansión comercial, es un gran objetivo de esta industria.

El sector agroalimentario vasco tiene un creciente peso en la economía y es de esperar que esa tendencia continúe. Una tendencia que debe ser consolidada con herramientas como este Salón, que puede contribuir a dos de los grandes retos del sector: aumentar el tamaño medio de las empresas e incrementar su internacionalización y diversificación de mercados. Con una aportación del 6,5 % del PIB y una facturación de más de 3500 millones de euros, sin embargo casi el 40% de las ventas de producen dentro de la CAPV y solo el 12% de las ventas de las empresas son a mercados exteriores, lo que contribuye en un escaso 3% a las exportaciones totales.

Precisamente con la vista puesta en la apertura a nuevos mercados, el Salón desplegará una triple estrategia:
Por un lado, un potente programa de compradores invitados, tanto nacionales, de los canales Horeca, retail especializado y grandes superficies, como internacionales, de países como Alemania, Francia, Polonia, Holanda, países nórdicos, República Checa o Estados Unidos.

Por otro, la organización del evento, que correrá a cargo de la empresa elkano group, ha firmado además un acuerdo de colaboración con uno de los más importantes organizadores de eventos del sector alimentario en Europa, Fresh Montgomery, que servirá para acercar a un buen número de compradores del Reino Unido a la feria.

Y en tercer lugar, el Salón se desarrollará en el recinto ferial de Ficoba, lo cual favorecerá la presencia tanto de expositores como de visitantes profesionales franceses.

www.basquisite.com

Feria de los Txikis Txikien Azoka

Alrededor de  3.500 personas han visitado este fin de semana la II Feria de los Txikis de Gipuzkoa en Ficoba

La Feria de los Txikis de Gipuzkoa ha cerrado su segunda edición dejando, un año más, una sensación de satisfacción en organizadores, expositores y visitantes.
Durante todo el fin de semana familias con niños pequeños y futuros padres y madres se han acercado hasta el Pabellón 3 de Ficoba para conocer la oferta de los 30 expositores que han participado en la feria y también para asistir a las múltiples charlas y talleres programados.
Organizada por Ficoba y Sofeven, la II Feria de los Txikis de Gipuzkoa ha acercado a los 3.500 visitantes una doble oferta comercial y divulgativa.

3.500 lagun inguruk bisitatu dute asteburu honetan Ficoban Gipuzkoako Txikien II. Azoka

Gipuzkoako Txikien Azokak bere bigarrenen edizioa itxi du, antolatzaileen, erakusketarien eta bisitarien artean poz-sentsazioa utziz berriro ere.
Asteburu osoan, familiak ume txikiekin eta etorkizunean guraso izango direnak hurbildu dira Ficobako 3 pabiloira, azokan parte hartu duten 30 erakusketarien eskaintza ezagutzeko eta programatutako hitzaldi eta tailer ugaritara joateko.
Ficobak eta Sofevenek antolatuta, Gipuzkoako Txikien I. Azokak eskaintza bikoitza egin dio jendeari: merkataritzakoa eta dibulgaziozkoa.


miércoles, 29 de marzo de 2017

II.Txikien Azoka

Ficobara itzuliko da Gipuzkoako Txikien azoka


 • 30 erakusketari inguruk eskaintza zabala aurkeztuko dute
 • Erakusketa jarduera paraleloen proposamen interesgarri batekin osatzen da
 • Bisitariek aukera izango dute hainbat zozketatan parte hartzeko
 • Martxoaren 31tik apirilaren 2ra izango da azoka
Ume txikiak dituzten familiek edo guraso izatear daudenek hitzordua dute datorren asteburuan Ficoban, Gipuzkoako Txikien Azokaren bigarren edizioa egingo baita.
Ficobak eta Sofeven enpresak elkarrekin antolatuta, martxoaren 31tik apirilaren 2ra izango da azoka. Nafarroako enpresa bat da Sofeven, eta jardunaldiak sustatzen, antolatzen eta koordinatzen eta zerbitzuak osotasunean kudeatzen espezializatuta dago.
Oraingoan, 30 erakusketari inguruk eskaintza zabala aurkeztuko die bisitariei, 0 urtetik 12ra bitarteko umeei zuzendutako proposamenak eginez. Esaterako, hazkuntza naturaleko artikuluak egongo dira, argazkigintzakoak, oftalmologiakoak, adur-zapia eta haur eta haurdunentzako osagarri naturalak, familia-aseguruak, altzariak, arropa, kotxetxoak, familiei informazioa eta laguntza emateko proposamenak, eskola-jazarpenaren aurkako borroka, eskola-proposamenak, ingeles eta matematika eskola,  medikuntza, zaintza kiropraktikoak, aldizkariak…
Tailerrak, hitzaldiak eta konferentziak
Txikien Azokako erakusketa-eskaintza jarduera paraleloen proposamen interesgarri batekin osatzen da.
Txikiek eta beren familiek tailerretan parte hartzeko aukera izango dute; adibidez, musikarako hastapena eta kanten, instrumentuen eta jokoen bidezko estimulazio goiztiarra garatzea, bai ingelesez bai gaztelaniaz. Instrumentu bat eraiki ahal izango dute; abakoarekin lehenengo kontaktua izan, ingelesez, eta nork berea egin; burmuinaren garapen psikomotorra sustatu, marrazkiaren bidez; umeei eta bularreko haurrei bihotz-birikak bizkortzen ikasteko tailer batean parte hartu; edo antzerki-ikuskizun bat gozatu, umeei higienerako ohitura onak transmititzeko.
Hitzaldiak eta konferentziak dira beste erakargarrietako batzuk. Arlo horretan, hainbat gai landuko dira; hala nola, lanera itzultzean esnea ematea, ama-esnea ateratzea, ama-esnearen mitoak eta errealitateak, haurdunaldiko prebentzio-zaintzak, erditzea eta erditu ondorengoa, bullyinga eta haren ondorioak, zergatik estimulazio goiztiarra edo kiropraktikarekin osasuna hobetzea.
Haur-arropen desfile bat, ludoteka bat, puzgarriak, taberna-kafetegia eta foodtruck bat maskotarekin; horiek osatzen dute Txikien Azokaren bigarren edizio honetako programa. Era berean, gune bereziki egokituak gaituko dira, gurasoek eta umeek azoka erosotasunez bisitatu dezaten. Esaterako, esnea emateko areto bat gaituko da, eta bertan, sofak, haur-aulkiak, biberoiak berotzekoak, aldatzekoak eta haur-higieneko artikuluak egongo dira.
Zozketak eta opariak
Txikien II. Azoka honetara etortzen direnek aukera izango dute hainbat zozketatan parte hartzeko edo opariak zuzenean lortzeko. Horrela, ateak irekitzen diren bakoitzean sarrerak erosten dituzten lehenengo ehun bisitariei Nafarroako Lacturale markako litro bat esne oparituko zaie, guztira 500 litro banatu arte. Era berean, azokaren hiru egunetan, Nafarroako Lacturale granjarako bisitaldiak zozkatuko dira, eta baita haurrentzako shantala masajea ere, eta zamukarako diseinuzko poltsa/bandolera, haurrak eramateko uretarakoa, familia-argazkia, ingeles-eskolak, arnas-fisioterapiako saioa, zamukarako zaku+eskularru sorta, etab.
Sofeven
Sofeven, S.l Nafarroako enpresa bat da, eta jardunaldiak sustatzen, antolatzen eta koordinatzen eta zerbitzuak osotasunean kudeatzen espezializatuta dago, dela partikularrentzat, dela profesional edo instituzioentzat. Sektorean esperientzia duen talde zabal batek osatuta, Sofevenek sustatzaile espezializatu gisa jarduten du azoketan, kongresuetan, gaikako eraskustazoketan eta horrelakoetan.

Ordutegia eta sarrera

Ostiralean, 16:30etik   20:30era.
Larunbatean eta igandean, 11:00etatik 14:00etara eta 16:30etik 20:30era.
Helduek, 2€; umeek (12 urte arte) dohainik.
PARKINGA DOHAINIKII Feria de los Txikis

La feria de los Txikis de Gipuzkoa regresa a Ficoba


 • Cerca de 30 expositores acercarán a los visitantes una amplia oferta
 • La oferta expositiva se completa con una interesante propuesta de actividades paralelas
 • Los visitantes tendrán la oportunidad de participar en diferentes sorteos u obtener regalos directamente
 • La feria tendrá lugar del 31 de marzo al 2 de abril

 Las familias con niñ@s prequeños o quienes están a punto de estrenarse como padres tienen una cita el próximo fin de semana en Ficoba con la segunda edición de la Feria de los Txikis de Gipuzkoa.
Coorganizada por Ficoba y Sofeven, empresa navarra especializada en la promoción, organización y coordinación de eventos y la gestión integral de servicios, la feria tendrá lugar del 31 de marzo al 2 de abril.
En esta ocasión cerca de 30 expositores acercarán a los visitantes una amplia oferta de propuestas dirigidas a los niñ@s entre 0 y 12 años como artículos para la crianza natural,  fotografía, oftalmología, baberos y complementos naturales para bebés y embarazadas, seguros de familia, muebles, ropa, carritos, propuestas de información y apoyo a las familias, lucha contra el acoso escolar, propuestas escolares, escuela de inglés y mates, medicina, cuidados quiroprácticos, revistas…
Talleres, charlas y conferencias
La oferta expositiva de la Feria de los Txikis se completa con una interesante propuesta de actividades paralelas.
Los txikis y sus familias podrán participar en talleres de introducción a la música y al desarrollo de la estimulación temprana a través de canciones, instrumentos y juegos, tanto en inglés como en castellano; en la construcción de un instrumento; tener su primer contacto con el ábaco en inglés realizando el suyo propio; fomentar el desarrollo psicomotor cerebral a través del dibujo; participar en un taller de reanimación cardiopulmonar de niños y lactantes o disfrutar de un espectáculo teatral para transmitir a los niños buenos hábitos para la higiene.
Las charlas y conferencias son otro de los atractivos. En este ámbito se van a abordar temas como la lactancia en la vuelta al trabajo, la extracción de leche materna, mitos y realidades de la lactancia materna, cuidados preventivos durante el embarazo, parto y post-part, el bullying y sus consecuencias, el porqué de la estimulación temprana o la mejora de la salud con la quiropráctica.
Un desfile de ropa infantil, una ludoteca, los hinchables, un bar-cafetería y un foodtruck con mascota completan el programa de esta segunda edición de la Feria de los Txikis.
Asimismo, se habilitarán zonas especialmente adecuadas para que las madres, padres y niños puedan realizar una cómoda visita a la feria como una sala de lactancia con sofás, tronas, calienta-biberones, cambiadores y artículos de higiene infantil.
Sorteos y regalos
Los visitantes de esta II Feria de los Txikis tendrán la oportunidad de participar en diferentes sorteos u obtener regalos directamente. Así, los cien primeros visitantes que compren sus entradas en cada apertura de puertas serán obsequiados con un litro de leche de la marca Navarra Lacturale, hasta repartir un total de 500 litros. Asimismo, a lo largo de los tres días de feria se realizarán sorteos de visitas a la granja de Lacturale en Navarra, masaje shantala para bebés, bolso/bandolera de diseño para silleta, portabebés para el agua, retrato familiar, clases de inglés, sesión de fisioterapia respiratoria, conjunto de saco+ guantes para silleta, etc.
Sobre Sofeven
Sofeven, S.l. es una empresa navarra especializada en la promoción, organización y coordinación de eventos así como en la gestión integral de servicios tanto a particulares como a profesionales e instituciones. Formada por un amplio equipo con experiencia en el sector, Sofeven actúa como promotor especializado en ferias, congresos, salones temáticos, etc.
Horario y entrada

Viernes de 16.30 a 20.30 horas.
Sábado y domingo de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas.
2 € adulto, niños hasta 12 años gratis.
PARKING GRATUITO

miércoles, 15 de marzo de 2017

Zaharkin Azoka eta Robotika Liga


Asteburu honetan, Zaharkin Azoka eta Robotikaren Liga Ficoban
Zazpigarren urtez jarraian, antikuario eta enkantegileak, Estatu osotik eta Frantzia  eta Ingalaterratik etorrita, berriz datoz Ficobara Irun Hiria Zaharkin Azokan parte hartzera. 17ko ostiraletik 19ko igandera arte, 30.000 objektu baino gehiago jarriko dituzten zaleen eskura, besteak beste, nabarmentzekoak: bitxi isabeldarrak, ekialdeko artea, eta arte erlijiosoa, antzinako altzariak, panpinak, zetazko xalak, eskulturak, pintura, irratiak, binilozko diskoak, eta bilduma-objektuak…”Retro” eta “Vintage” ahaztu gabe.

Azoka are interesgarriagoa egiteko, larunbatean, barruti berean eta sarrera berarekin, “CURIOSITY ANTIC enkante handia” egingo da; bertan, enkantean jarriko dira 40 – 50 objektu euro bateko preziotik abiatuta.

Igandean 200 euro zozketatuko dira bertaratutako jendearen artean, erakusketa osatzen duten standetako edozeinetan erosi ahal izateko.

Datu praktikoak
Ordutegia: ostiralean: 17:00etatik 21:00etara, eta larunbatean eta igandean: 11:00etatik 21:00etara, eguerdian itxi gabe.
Prezioa: 3€. 12 urtetik beherakoek dohainik, norbaitekin joanda.

Ficoban lehiatuko dira robotak
Lehenengo edizioan jende aldetik harrera ona izan zuenez gero, berriz dator Ficobara Euskobot. Hitzordua 18ko larunbatean da entzunaretoan, eta Lehiaketako Robotikako Liga Nazionaleko denboraldiko bederatzigarren jardunaldietako bat egingo da. Eszenatokian, robot onenak lehiatuko dira hainbat kategoriatan.

Ekitaldiaren antolatzaileek azaldu dutenez, “ligak hobetu egin du iaz estreinatu ziren hiru kategorietako bitan. Lasterketen kategorian, 4 lehiakide profesionaletatik 3k turbinak sartu dituzte beren robotetan, Pumatrón robota podiumeko tronutik botatzen saiatzeko. Lasterketetako auto autonomoei turbinak sartuta, askoz ere abiadura handiagoak lortzen dira, aurreko edizioetan lortzen zenarekin alderatuta. Humanoideetan, lanean hilabeteak eman ondoren, talde bakoitza bere borroka-ohiturak hobetuz joan da, eta Ficoban azkarragoa eta arinagoa izango da”.

Ligak bederatzigarren denboraldia 2016ko irailetik 2017ko ekainera egingo du, eta dagoeneko pasa da Madriletik, A Coruñatik eta Badajozetik. Irunen ondoren, Malagan, Gironan jarraitu eta Madrilen bukatuko du ekainaren erdi aldera.

Kategoria profesionalez gainera, Ficoban, 14 urtetik aurrerako ikasleentzako lehiaketak egingo dira; horiek izango dira etorkizunean talde profesionalak osatuko dituztenak. Gazte horiek lehen eskutik egiaztatu ahal izango dute nola robotikako lehiaketek hainbat diziplina sartzen dituztela, hala nola, modelatua eta 3D inprimaketa, funtzionamendu autonomoa eta goi-errendimenduko proiektuak garatzeko robotika bera.

Euskoboten programa:
11:00etan: Harrera lehiaketariei eta homologazioak
12:00etan: Ikasleen Liga minisumon eta abiadura-lasterkaritan
13:00etan: Profesionalen Liga
14:00etan: Ekitaldiaren amaiera

Datu praktikoak:
Sarrera doan izango da, tokia bete arte.


Feria Antigüedades y Liga Robótica


Este fin de semana, Feria de Antigüedades y Liga de Robótica en Ficoba

Por séptimo año consecutivo  anticuarios y almonedistas venidos de todo el Estado y de países como Francia e Inglaterra regresan a Ficoba para participar en la Feria de Antigüedades Ciudad de Irun. Del viernes 17 al domingo 19 pondrán a disposición de los aficionados más de 30.000 objetos, entre los que cabe destacar joyas isabelinas, arte oriental, y religioso, muebles de época, muñecas, mantones de Manila, esculturas, pintura, radios, discos de vinilo, y objetos de coleccionismo... sin olvidarnos del "Retro" y el "Vintage".

Para hacer más aun interesante la feria, el sábado tendrá lugar en el mismo recinto y con la misma entrada, la "Gran subasta CURIOSITY ANTIC", donde saldrán a la puja con precios de un euro de 40 a 50 objetos.

El domingo se hará un sorteo de 200€ entre el público asistente, para poder comprar en cualquiera de los stands que forman la muestra.

Datos prácticos
Horario: viernes de 17.00 a 21.00 horas y sábado y domingo de 11.00 a 21.00 horas sin cerrar al mediodía.
Precio: 3€. Niños menores de 12 años acompañados entrada gratuita.

Los robots compiten en Ficoba
Tras la buena acogida por parte del público de la primera edición, regresa a Ficoba Euskobot. La cita es el sábado 18 en el auditorio, que acogerá una de las jornadas de la novena temporada de la Liga Nacional de Robótica de Competición. Sobre el escenario, los mejores robots competirán en diferentes categorías.

Según han explicado los organizadores del evento, "la liga presenta mejoras en dos de las tres categorías que se estrenaron el año pasado. En la categoría de carreras, 3 de los 4 competidores profesionales han incluido turbinas en sus robots para intentar destronar al robot Pumatrón del podio. Al incorporar turbinas a coches de carreras autónomos se consiguen velocidades muy superiores a las conseguidas en temporadas anteriores. En humanoides, después de meses de trabajo, cada equipo ha ido mejorando sus rutinas de combate, que será en Ficoba más rápida y ágil”.

La liga celebra su novena temporada desde septiembre de 2016 hasta junio de 2017 ya ha pasado por Madrid, A Coruña y Badajoz. Después de Irun, continuará en Málaga, Girona y terminará en Madrid a mediados de Junio.

Además de la categoría profesional, en Ficoba se celebrarán competiciones para estudiantes desde 14 años, que en el futuro engrosarán las filas de los equipos profesionales. Estos jóvenes podrán comprobar en primera persona cómo las competiciones de robótica incorporan diferentes disciplinas como el modelado y la impresión 3D, el funcionamiento autónomo y la propia robótica para el desarrollo de proyectos de alto rendimiento.

Programa de Euskobot:
11.00 recepción de competidores y homologaciones
12.00 Liga de estudiantes en minisumo y velocistas
13.00 Liga de profesionales
14.00 Final del evento

Datos prácticos:
Entrada gratuita hasta completar aforo


lunes, 6 de marzo de 2017

Txingudi Beer Week

3.500 pertsona gozatu dute Ficoban egin den artisau garagardoaren azokaz  


Txingudi Beer Week asteak amaierako ekitaldia egin du joan den asteburuan Ficoban, artisau garagardoaren azoka gauzatuz. Proposamenak publikoaren babesa izan du; izan ere, larunbatean eta igandean bete dira azoka eratzen duten hogeitik gorako standak.

Guztira, 3.500 pertsonak hartu duten parte ekitaldian, eta larunbatean bereziki, egun horretan jendearen etorririk handiena izan zen. Bisitarien jatorriari buruz, nabarmendu behar da Iparraldetik etorritako publikoaren partaidetza handia.

Bidassoa Basque Brewery, Mala Gissona, Cervecería Boulevard, Estebenea Jatetxea eta Ficoba izan dira antolatzaileek eta oso pozik geratu dira Ficobako azokaren lehen edizioaren garapenarekin. Eta poz hori erakusketariek ere adierazi dute. Emaitza onak izan direnez, antolatzaileak jadanik hasi dira pentsatzen beste edizio baten antolamenduan.


http://txingudibeerweek.com/


Txingudi Beer Week

3.500 personas han disfrutado de la feria de la cerveza artesana en Ficoba


La Txingudi Beer Week ha puesto su broche final este fin de semana en Ficoba con la celebración de la feria de la cerveza artesana. Una propuesta que ha recibido el respaldo del público, que ha llenado durante el sábado y el domingo los más de veinte stands de la feria.

En total han sido 3.500 las personas que participado en este evento, especialmente durante la jornada del sábado, día en el que se produjo la mayor afluencia. Respecto a la procedencia de los visitantes, hay que destacar la alta participación de público llegado desde Iparralde.

Los organizadores, Bidassoa Basque Brewery, Mala Gissona, Cervecería Boulevard, Estebenea Jatetxea y Ficoba, han mostrado su satisfacción por cómo se ha desarrollado esta primera edición de la feria Ficoba. Una satisfacción que también han puesto de manifiesto los expositores. Estos buenos resultados hacen que los organizadores ya estén pensando en la organización de una nueva edición.


http://txingudibeerweek.com/


miércoles, 1 de marzo de 2017

Txingudi Beer Week

Aste honetan bukatuko da Txingudi Beer Week, Ficoban azoka bat egindaOtsailaren 27tik aurrera, Txingudi Beer Week izan da Bidasoko eskualdean, non ekoizle, banatzaile eta ostatuek artisau garagardoa ezagutarazteko eta horrelako garagardoaren inguruko kultura hedatzeko bat egin duten. Edonola ere, martxoaren 4an eta 5ean izango da ekitaldi nagusia, Ficoban: protagonistatzat artisau garagardoa duen azoka bat.

Ficobako 3. pabiloian, artisau garagardoaren zaleek hitzordua izango dute bertako eta Espainiako 20 garagardogilerekin, baita gonbidatuta etorriko diren erreferentziazko lau ekoizle atzerritarrekin ere.

Standetan, askotariko artisau garagardoak dastatu ahalko dituzte azokara bertaratzen direnek, eta, aldi berean, bakoitzaren zaporea, kolorea, ekoizpen-metodoak eta beste ezaugarri batzuk zer-nolakoak diren jakin ahalko dute, zuzenean, ekoizleen eskutik.

Bestalde, barra bat jarriko da, gonbidatutako atzerritar ekoizleen garagardoak dastatzeko. Prestigio handiko garagardoak dira, askok eta askok lehenengo aldiz dastatuko dituztenak eta italiar, britainiar, eskoziar eta holandar ekoizleek ekarriko dituztenak: Free Lions, Moor, Tempest, De Molen.

Food truckak, DJak, tailerrak, puzgarriak…
Azokara askotariko jendea biltzea da helburua, bertaratzen direnek lasai gozatzea artisau garagardoen eskaintzaz eta bisita luzatzea. Hori dela eta, proposamen gastronomiko bat izango da azokaren osagarri: hamar bat food trucken askotariko eskaintza, batzuen eta besteen nahia betetzeko (nazioarteko euskal sukaldaritza, saltxitxak eta butifarrak, krepeak, patata beteak, new pork, mexikar janaria, gourmet hanburgesak eta venezuelar sukaldaritza), DJ baten musikak girotuta.

Azokara etxeko txikiekin joango direnengan ere pentsatu dute antolatzaileek, eta, ildo horretatik, haurrentzako tailerrak eta puzgarriak jarriko dituzte.


Datu praktikoak
Ordutegia
Martxoak 4, larunbata, 11:00etatik 00:00ra
Igandea, martxoak 5, 11:00etatik 21:00etara

Prezioa
5 euro, edalontzi ofiziala barne

Antolatzaileak

Parte hartuko duten garagardogileak
 • ARRIACA
 • LA QUINCE
 • GUINEU
 • LA PIRATA
 • POPULUS
 • LITTLE BICHOS
 • BIRIBIL BREWING
 • BIDASSOA BASQUE BREWERY
 • MALA GISSONA
 • LAUGAR
 • NAPARBIER
 • GROSS
 • DRUNKEN BROS
 • BASQUELAND BREWING PROJECT
 • ZARAUTZ BEER COMPANY
 • SESMA BREWING
 • CERVEZA ARTESANA
 • BREW & ROLL
 • GARAGART
 • BOB’S BEER


http://txingudibeerweek.com/