lunes, 22 de julio de 2013

Ficoba balantzea

Ficoba, barruti liderra Euskadiko jende orori zuzendutako ekitaldietanDatozen hamabi hilabetetan jarduera asko egingo dira Ficoban publiko ororentzako 14 azoka eginda. Haietako batzuk berriak dira. Hori da Stock Outlet, Habitat Expohogar eta Expo Baby azoken kasua. Hiru erakusketa horiek gehituko dira Ficobara FF Global Events enpresarekin lortutako akordioaren ondoren; horrela, Guztira beste 17 saio egin ahalko dira datozen lau urteetan Ficobaren goranzko eskaintzara. (ikus eransten den azoka egutegia).

Azokaren eskaintzaren zabaltzea Ficobak azken hilabeteetan abian jarri duen marketin estrategiaren ondorioa da. Horren helburua da merkatua zabaltzea Estatuko gainerako azoka antolatzaileak erakarriz.

Bestalde, iaz Mendiexpok eta Sportjamen arteko itunak ekarri zituen emaitza onen ondoren –aire zabaleko kiroletako zaleek (Mendiexpo) eta hiriko kiroletako zaleek (Sportjam) batera egon ziren naturaltasuna eta arintasuna kontuan hartuta-, harreman horretan beste urrats bat ematea erabaki da. Horrela, Mendiexporen edukiak Sportjamen sartuko dira, eta hau aire zabaleko eta hiriko kirol guztietako erreferentzia marka izango da.

Lehen seihilekoa positiboan
2013ko seihilekoan jarduera era positiboan bilakatu da Ficoban. Salmentak %6,5 hazi dira, eta esplotazio kontsumoak %19 jaitsi dira: Hori dela eta lehen sei hilabete hauetako balantzeak esplotazio superabita eragin du.

Ekitaldi kopuruari dagokionez, Ficobak, gaur egun, 157 ekitaldi baieztatuta ditu 2013ko abenduaren 31 arte.


Azokak eta Erakusketak

%9

14

Bilerak

%48

75

Ekitaldiak

%41

64

Beste zenbait

%3

4

Ficobak publiko handiko ekitaldiak egiteko Euskadiko erreferentzia barruti gisa duen kokapena finkatu du. Orain erakustazokak datozen hilabeteei begirako helburua da ekitaldi profesionala eta erakundeetakoak hartzea.

2013ko uztailetik 2014ko uztailerako azoken egutegia
·         Alivinarte. Uztailak 12-14
·         III. Arteando, Arte Garaikidearen Nazioarteko Azoka, abuztuaren 7tik 11ra.
·         II. Expogrow 2013. Irailak 13-15
·         Stock Irun, urriak 11-13
·         VIII. Sportjam. Azaroak 16-17
·         Euskal Kostaldeko Eguberrietako VII. Azoka abenduak 6-8
·         Irungo III. Artisautza Azoka. abenduak 6-8
·         I. Zaharkinen Azoka, Erakusketa Handia. 2014
·         Nazioarteko VIII. Katu Erakusketa 2014
·         XXXV. Gipuzkoako Txakurren Erakusketa Nazioartekoa 2014
·         Irun Stock Outlet I. Azoka 2014
·         I. Habitat Expohogar. 2014
·         I. Expo Baby. 2014
·         XI. Bioterra 2014

* Egutegi honetan bakarrik jasotzen dira publiko ororentzako azokak

Beste ekitaldi batzuk

·         V. Naioarteko Kongresu Ebangelikoa. 2013 abuztua 23-25
·         Irun Zuzenean Kontzertua.  2013 urria
·         Beldur pasabidea. 2013 azaroa
·         Eguberrietako Haur Parkea. 2013 abendua-2014 urtarrila

·         Atlantiar Kongresua

Balance Ficoba

Ficoba, recinto líder en eventos de gran público en EuskadiLos próximos doce meses Ficoba va a registrar una importante actividad con la celebración de 14 ferias dirigidas al gran público. Varias de ellas son de nueva creación. Este es el caso de Stock Outlet, Habitat Expohogar y Expo Baby. Tres salones que se incorporan tras el acuerdo alcanzado con la empresa FF Global Events que permitirá sumar un total de 17 certámenes en los próximos cuatro años a la creciente oferta ferial de Ficoba. (Ver calendario de ferias adjunto).

La ampliación de la oferta ferial es fruto de la estrategia de marketing  que Ficoba ha desplegado en los últimos meses con el objetivo de ampliar mercado atrayendo a organizadores de ferias del resto del Estado.

Por otra parte, tras los buenos resultados cosechados por la alianza que sellaron el año pasado Mendiexpo y Sportjam, y observar  la naturalidad y fluidez con la que convivieron los aficionados a los deportes al aire libre (Mendiexpo) y los aficionados a los deportes urbanos (Sportjam) se ha decidido dar un paso más en esa relación. Así los contenidos de Mendiexpo se integrarán en Sportjam que pasará a convertirse en la marca de referencia de las ferias de los deportes al aire libre  y los deportes urbanos.

Un primer semestre en positivo
El primer semestre de 2013 la actividad ha evolucionado de forma positiva en Ficoba. Las ventas se han incrementado en un 6,5% mientras que los consumos de explotación se han reducido en un 19%, lo que ha permitido que el balance de estos seis meses haya generado un superávit de explotación.

Respecto al número de eventos, Ficoba tiene confirmada a día de hoy la celebración de 157 hasta el 31 de diciembre de 2013.


Ferias y Exposiciones

9%

14

Reuniones

48%

75

Eventos

41%

64

Otros

3%

4

Una vez afianzado el posicionamiento de Ficoba como recinto de referencia en Euskadi para albergar certámenes de gran público, el recinto ferial se marca como objetivo para los próximos meses la captación de eventos profesionales e institucionales.

Calendario  de ferias julio 2013-julio 2014

·         Alivinarte. 12-14 de julio
·         III Arteando, Feria Internacional de Arte Contemporáneo. 7 agosto11 agosto
·         II Expogrow 2013. 13-15 septiembre
·         Stock Irun .11-13 octubre
·         VIII Sportjam. 16-17 noviembre
·         VII Feria de Navidad de la Costa Vasca. 6-8 diciembre
·         III Feria Artesanía de Irun. 6-8 diciembre
·         X II Feria de Antigüedades, Gran Desembalaje. 2014
·         VIII Exposición Internacional Felina. 2014
·         XXXV Exposición Internacional Canina de Gipuzkoa. 2014
·         I Stock Outlet. 2014
·         I Habitat Expohogar. 2014
·         I Expo Baby. 2014
·         XI Bioterra. 2014

  • Este calendario recoge exclusivamente las ferias de gran público
Otros eventos destacados

·         V Congreso Internacional Evangélico. 23-25 agosto
·         Concierto Irun Zuzenean. Octubre 2013
·         Pasaje del Terror. Noviembre 2013
·         Parque Infantil de Navidad. Diciembre 2013-enero 2014

·         Congreso Atlantiar. Fechas sin cerrar