miércoles, 24 de febrero de 2016

Ficoba 2015 emaitzak

2015, urte emankorra Ficobarentzat: fakturazio eta ekitaldi gehiago


2015ean, aurrekontu- eta jarduera-helburuak bete ditu Ficobak. Seigarren urtez jarraian, urtea ustiapeneko superabitarekin itxi du (%6,5), eta aldi berean, fakturazioan 1.375.000 euroraino hazi ditu bere diru-sarrerak; hori %2 inguruko hazkuntza da.

2015ean erregistratu zen jarduerak hazkuntza nabarmena izan du, 243 ekitaldi egin baitira Ficoban; aurreko ekitaldian, 215 izan ziren; beraz, %13 gehiago oraingoan. Igoera horren arrazoi nagusia da bileren atalean (kongresuak, konbentzioak eta jardunaldiak) 123tik 152ra pasa direla, alegia, %24ko hazkuntza. Bisitari-kopurua 137.000 inguruan jarri da, eta okupazio-datuak, muntaketa- eta desmuntaketa-egunak kontatu gabe, 209 egun izan dira.

Ekitaldien tipologia aztertuta, ikusten da %63 bilerak izan direla (kongresuak, konbentzioak, jardunaldiak); beste %31, ekitaldiak (gizarte, kultura, musikakoak...), eta %6, azokak.

Emaitza onak bertako ekitaldietan ere

2015ean ere, nabarmendu behar da oso emaitza onak izan dituztela Ficobak berak antolatutako azoka eta ekitaldiek. Euskal Kostaldeko Eguberrietako Azoka izan da, berriz ere, Gipuzkoan egin direnen artean jendetsuena; 20.000 bisitari baino gehiago izan zituen. Eguberrietako Haur Parkeak sarrerak agortu ditu egunetako batean, eta horregatik, planteatu da hurrengo edizioetan sarrerak aurretik saltzea, bisitarientzako erosoagoa izan dadin. Bestalde, Bioterra Produktu Ekologikoen, Bioeraikuntzaren, Energia Berriztagarrien eta Kontsumo Arduratsuaren Azoka haziz doa, eta 2016rako, iragartzen da erakusketa-gunea handitu egingo duela Ficobako kanpoaldeko erakusketa-gunearen zati bat ere hartuta.

Eraginiko ondorioa

2015ean, Ficobak bere inguruan sortu duen eragin-ondorioa 8.250.000 eurotara iritsi da. Atal honetan, nabarmendu beharra dago zenbat ostatu-gau sortzen dituen ehunka erakusketari etortzeak, eta horiei gehituta, kongresuetara-eta etortzen direnek (Atlantiar, edo klima- eta itsasertz-aldaketari buruzko Uhinak berria,...). 2015ean, Ficoban egindako ekitaldi nagusiek (Bioterra, Euskal Kostaldeko Eguberrietako Azoka, Expogrow, Gipuzkoako Nazioarteko Txakur Erakusketa...) 1.700 ostatu-gau baino gehiago sortu dituzte.

Ficobako neurrien balio bereizgarria
Adierazi ohi dugu Ficobaren bereizgarrietako bat bere pabiloiak direla, neurri jakin batzuetako ekitaldiak egiteko gai den bakarra bihurtzen baitute azpiegitura hori. Baieztapen horren erakusgarri, joan den ekainean gertatu zen; izan ere, zortzi ordu baino gutxiagoko aldearekin eta gune berean (3 pabiloia) bi ekitaldi jendetsu egin ziren: Fito y los Fitipaldis taldearen kontzertua (ekainak 13), 4.000 ikuslerekin, eta European Oldies Rugbyko itxiera-afaria (ekainak 14), 1.800 lagunekin.

Erronka horrek balioan jartzen du Ficobak duen logistika-gaitasuna eta moldakortasuna. Bi balio horiek berriz ere agerian jarriko dira datorren apirilaren 16an, orduan beste bi ekitaldi jendetsu egingo baitira: alde batetik, Gipuzkoako Foru Aldundiak deitutako lan-poltsa handienerako azterketak egingo dira, eta 3.700 lagun aurkeztuko dira bertara, eta, bestetik, Irun Hiria Literatur Sariak banatzeko ekitaldia egingo da aldi berean, Ficobako pabiloietan eta entzunaretoan, hurrenez hurren.

2016rako aukerak
Ficobak okupazio-maila garrantzitsu bat baieztatuta hasi du 2016ko ekitaldia. Dagoeneko aipatutako berritasunei, aurten, beste ekimen batzuk gehitu behar zaizkie, hala nola, Txikien Azoka, martxoaren 11tik 13ra egingo dena. Moda, osasuna, puerikultura, gorputz-ariketa, aisia eta denbora librea, eta hezkuntza izango dira erakusketako eskaintzaren ardatz nagusia, guraso estreinatu berriek edo gurasogaiek merkatuak eskaintzen dituen azken berritasunak ezagutzeko aukera izan dezaten.
Beste berritasun adierazgarri bat da irailaren 25ean Frantziako Merkataritza Itsasketako Pentsiodunen Federazio Nazionalaren Kongresua egingo dela. Kongresu horrek 1.000 lagun bilduko ditu erakustazokako instalazioetan.
Bestalde, dagoeneko baieztatuta daude Uhinak Klima eta Itsasertz Aldaketaren Kongresuaren bigarren edizioko egunak. Lehen edizioa 2015eko urrian egin zen, eta bigarrena, irailaren 27 eta 28an egingo da. Uhinak Ficobaren lehenengo esperientzia izan da kogresuak sustatzen eta antolatzen.

Ficobako jardunera nagusien egutegia

 • Trenari buruzko VII. Komunikazio Jardunaldia. Martxoak 3.

 • I. Txikien Azoka. Martxoak 11-13.

 • V. Zaharkinen Erakusketa. Martxoak 20-22.

 • Nazioarteko Katu Erakusketa. Apirilak 2-3.

 • Gipuzkoako Foru Aldundiaren lan-poltsarako azterketak. Apirilak 16

 • Irun Hiria Literatur Sariak. Apirilak 16

 • Gipuzkoako XXXVII. Nazioarteko Txakur Erakusketa. Apirilak 24.

 • Ekintzailetza, Berrikuntza eta Sorkuntzaren Azoka. Maiatza.

 • Irun Rock Jaialdia. Maiatza.

 • Bioterra Produktu Ekologikoen, Bioeraikuntzaren, Energia Berriztagarrien eta Kontsumo arduratsuaren azoka. Ekainak 3-5.

 • Enpleguaren astea. Ekaina.

 • Expogrow. Irailak 16-18.

 • Frantziako Merkataritza Itsasketako Pentsiodunen Federazio Nazionalaren Kongresua. Irailak 25.

 • Uhinak kongresua, klima eta itsasertz aldaketa. Irailak 27-28.

 • Oztoporik Gabe Erakusketa. Urria.

 • Ficobako III. Magia Jaialdia. Urria.

 • Irun Zuzenean kontzertua. Urria.

 • Izuaren pasabidea. Azaroak 5.

 • Enpleguaren astea. Azaroa.

 • Ficoauto, Bigarren Eskuko Automobilen Azoka. Azaroak 18-20.

 • Irun Open Innovation. Abendua.

 • Irun On sari-banaketa. Abendua.

 • Euskal Kostaldeko XI. Eguberrietako Azoka. Abenduak 6-8.

 • Irungo Artisautza Azoka. Abenduak 6-8

 • Eguberrietako Haur Parkea. Abenduak 15- Urtarrilak 4.


Resultados Ficoba 2015

2015, un año productivo para Ficoba: aumenta la facturación y el número de eventosEn 2015 Ficoba ha cumplido sus objetivos presupuestarios y de actividad. Por sexto año consecutivo, ha cerrado el año con superávit de explotación (6,5%), al tiempo que ha continuado incrementando sus ingresos hasta alcanzar 1.375.000 euros de facturación, lo que supone un incremento cercano al 2%.

La actividad registrada en 2015 ha experimentado un incremento reseñable, ya que Ficoba ha acogido 243 eventos frente a los 215 del ejercicio anterior, un 13% más. Este ascenso se debe principalmente a que el apartado de reuniones (Congresos, convenciones y jornadas) ha pasado de 123 a 152, lo que supone un incremento del 24%. El número de visitantes se ha situado en 137.000 y los datos de ocupación, sin contar los días de montaje y desmontaje, en 209 días.

El análisis de la tipología de eventos indica que un 63% ha correspondido a reuniones (congresos, convenciones, jornadas), otro 31% a eventos (social, cultural, musical…) y un 6% a ferias.

Un buen comportamiento de los eventos propios

También en 2015 hay que destacar el excelente comportamiento que han registrado las ferias y eventos propios de Ficoba. La Feria de Navidad de la Costa Vasca ha vuelto a ser la más multitudinaria de las celebradas en Gipuzkoa con más de 20.000 visitantes. El Parque Infantil de Navidad ha agotado las entradas en alguna de sus jornadas, lo que ha llevado a plantear la venta anticipada de tickets en próximas ediciones para mayor comodidad de los visitantes. Por su parte, Bioterra, la Feria de Productos Ecológicos, Bioconstrucción, Energías Renovables y Consumo Responsable, continúa creciendo y para 2016 se anuncia que incrementará su  espacio expositivo incorporando parte de la zona exterior de exposición de Ficoba.

El efecto inducido

El 2015 el efecto inducido generado por Ficoba en su entorno ha alcanzado los 8.250.000 euros.
En este apartado cabe destacar el número de pernoctaciones que genera la llegada de cientos de expositores, a los que también se suman los asistentes a congresos como Atlantiar o el más reciente Uhinak sobre cambio climático y litoral. En 2015, los principales eventos celebrados en Ficoba (Bioterra, la Feria de Navidad de la Costa Vasca, el congreso Uhinak, Expogrow, Exposición Internacional Canina de Gipuzkoa…) han generado más de 1.700 pernoctaciones.

El valor diferencial de las dimensiones de Ficoba
Habitualmente señalamos que una de las singularidades de Ficoba son sus pabellones que convierten a esta infraestructura en la única capaz de albergar eventos de determinadas dimensiones. Una muestra de esta afirmación se produjo el pasado mes de junio cuando coincidieron con menos de ocho horas de diferencia y en el mismo espacio (Pabellón 3) dos eventos multitudinarios como el concierto de Fito y los Fitipaldis (13 junio) al que asistieron 4.000 personas y la cena de clausura del European Oldies Rugby (14 junio) que acogió a 1.800 personas.

Todo un reto que pone en valor la capacidad logística de Ficoba y su versatilidad. Dos valores que se van a volver a poner de manifiesto el próximo 16 de abril cuando coincida la celebración de los exámenes de la mayor bolsa de trabajo convocada por la Diputación Foral de Gipuzkoa, a la que se van a presentar 3.700 personas, y la entrega de los Premios Literarios Ciudad de Irun, que se desarrollarán paralelamente en los pabellones y en el auditórium de Ficoba, respectivamente.

Perspectivas para 2016
Ficoba ha iniciado el ejercicio 2016 con un importante nivel de ocupación confirmado. A las novedades ya mencionadas, se suman este año otras iniciativas como la Feria de los Txikis que tendrá lugar del 11 al 13 de marzo. La moda, la salud, la puericultura, el ejercicio, ocio y tiempo libre y la educación centrarán buena parte de la oferta expositiva para que los recién estrenados o futuros madres y padres puedan conocer las últimas novedades que ofrece el mercado.
Otra de las novedades reseñables es la celebración el próximo 25 de septiembre del Congreso Federación Nacional de Pensionistas de la Marina Mercante Francesa que reunirá en las instalaciones del recinto ferial a 1.000 congresistas.
Por otra parte, ya están confirmadas las fechas de celebración de la segunda edición de Uhinak, Congreso de Cambio Climático y Litoral, que celebró su primera edición en octubre de 2015. La cita es el 27 y 28 de septiembre. Uhinak ha sido la primera experiencia de Ficoba como promotor  y organizador de congresos.

Calendario de actividades destacadas de Ficoba

 • VII Jornada de Comunicación sobre Ferrocarril. 3 marzo.

 • I Feria de los Txikis. 11-13 marzo.

 • V Salón de Anticuarios y Desembalaje. 20-22 marzo.

 • Exposición Internacional Felina. 2-3 abril.

 • Exámenes bolsa de trabajo Diputación Foral de Gipuzkoa. 16 de abril

 • Premios Literarios Ciudad de Irun. 16 abril

 • XXXVII Exposición Internacional Canina de Gipuzkoa. 24 abril.

 • Feria del Emprendizaje, la Innovación y la  Creatividad. Mayo.

 • Irun Rock Jaialdia. Mayo.

 • Bioterra, Feria de Productos Ecológicos, Bioconstrucción, Energías Renovables y Consumo Responsable. 3-5 junio.

 • Semana del Empleo. Junio.

 • Expogrow. 16-18 septiembre.

 • Congreso Federación Nacional de Pensionistas de la Marina Mercante Francesa. 25 septiembre.

 • Congreso Uhinak de cambio climático y litoral. 27-28 septiembre.

 • Salón Sin Barreras. Octubre.

 • III Festival de Magia de Ficoba. Octubre.

 • Concierto Irun Zuzenean. Octubre.

 • Pasaje del Terror. 5 noviembre.

 • Semana del Empleo. Noviembre.

 • Ficoauto, Feria del Vehículo de Ocasión. 18-20 noviembre.

 • Irun Open Innovation. Diciembre.

 • Entrega Premios Irun On. Diciembre.

 • XI Feria de Navidad de la Costa Vasca. 6-8 diciembre.

 • Feria Artesanía de Irun. 6-8 diciembre

 • Parque Infantil de Navidad. 15 diciembre-4 enero.