miércoles, 29 de julio de 2015

Ficoba lehen seihilekoen emaitzak

Ficobak fakturazio-datuak eta ekitaldi-kopurua areagotu ditu 2015eko lehenengo seihilekoan


Ficoban ekitaldiaren lehenengo seihilekoan emaitza positiboa erregistratu zen. Aurreko urteekin alderatuta, salmentek goraka jarraitu dute, eta % 7,5 igo dira. Datu horiek, beste arrazoi batzuen artean, jarduera igotzearen ondorio dira. Ficobak iaz 143 ekitaldi hartu zituen; aurten, berriz, 154.

Ficobako jardueraren erritmoak barrutiaren ahalmen logistikoa baieztatu du,  zortzi ordu baino gutxiagoan gune berdinean (3 pabiloia) egin ziren bi ekitaldi jendetsuek erakusten duten modura:  Fito y los Fitipaldis taldearen kontzertura (ekainak 13) 4.000 pertsona bildu ziren, eta European Oldies Rugby Jaialdiari amaiera emateko afarira (ekainak 14) 1.800 pertsona.

Oztoporik Gabe, proposamen berria
Ficobako egutegiak ekitaldi berriak hartu ditu. Lehenengoa urriaren 6an eta 7an egingo da. Hala, Uhinak Klima Aldaketa eta Itsasertzari buruzko Kongresuak (www.uhinak.com) bi jardunaldi egingo ditu Ficoban, eta nazioko eta nazioarteko adituek planteamendu aktibo batetik aztertuko dute zer jarduera burutu behar ditugun gure itsasertzak prestatzeko, Euskadikoa eta Akitaniakoa, klima aldaketak datozen urteetan eragingo dituen efektuei aurre egiteko.

Ficobaren udazkeneko programaren beste berritasunetako bat Oztoporik Gabe azoka izango da (urriak 16-18), mendekotasunarekin eta irisgarritasunarekin zerikusi zuzena daukaten sektoreen merkataritza-agerraldirik handiena izango dena. Oztoporik gabe azoka profesional, erakunde eta enpresari guztiei zuzenduta dago, sektore hauekin zerikusia dutenei hain zuzen: mendeko pertsonen eta desgaituen bizi-kalitatea eta partaidetza, denentzako diseinua, irisgarritasuna eta autonomia. 

Erakusketa komertzialarekin paraleloki, Oztoporik Gabe azokak kultur eta jolas-animazioak hartuko ditu, eta mahai-inguruak eta hitzaldiak ere bai, aretoko jarduera-eremuetan protagonista izango diren profesional eta teknikari ospetsuen eskutik.  Halaber, aurreikusita dago gurpil-aulkietan saskibaloi-eta tenis-erakusketak egitea.

Pasadan urtean ekin zioten beste bi ekitaldi ere Ficobaren jarduera-egutegian finkatuta geratu dira. Artekaña, garagardoaren artisau azokak bigarren edizioa ospatuko du urriaren 31n; oraingo honetan Ficobak berak eta merkataritza gastronomikoan espezializatutako Pantori enpresak antolatu dute. Magia Jaialdiak ere errepikatuko du, eta urriaren 17an egingo du bigarren edizioa.

Ficobaren bigarren seihilekoko jarduera garrantzitsuenen egutegia
 • Irailak 11-13. IV Expogrow, Kalamuaren Nazioarteko Azoka
 • Irailak 26. Irun Zuzenean kontzertua: Men of Rock
 • Urriak 6-7. Uhinak, Klima Aldaketa eta Itsasertzari buruzko Mugaz Gaindiko I. Kongresua.
 • Urriak 16-18. Oztoporik Gabe azoka
 • Urriak 17 II. Magia Jaialdia
 • Urriak 23 Gureak Taldearen 40. urtemuga
 • Azaroak 6-8. Antikuarioen eta Bilgarria kentzearen IV. Aretoa
 • Azaroak 7.  Izuaren Pasabidea
 • Azaroak 14-15. X Sportjam, Akzio Zaleen Azoka
 • Azaroak 20-22. Ficoauto, Bigarren eskuko ibilgailuen III. Azoka.
 • Azaroa. Enpleguaren Astea
 • Abenduak 5-8  Euskal Kostaldeko Gabonetako X. Azoka
 • Abenduak 5-8  Irungo VI. Artisautza Azoka
 • Abendua-urtarrila PIN, PAN, PUN, Eguberritako Haur Parkea


www.ficoba.orgResultados Ficoba primer semestre

Ficoba mejora sus datos de facturación y número de eventos en el primer semestre de 2015


La actividad registrada en Ficoba durante el primer semestre del ejercicio arroja un resultado positivo. Las ventas han continuado creciendo respecto a años anteriores y aumentan en un 7,5%. Unos datos que se derivan, entre otras razones, del incremento de la actividad. Ficoba ha acogido un total de 154 eventos en este periodo frentes a los 143 del año pasado.

El ritmo de la actividad en Ficoba ha puesto a prueba la capacidad logística del recinto, como pone de manifiesto que coincidieran en menos de ocho horas  en el mismo espacio (Pabellon3) dos eventos multitudinarios como el concierto de Fito y los Fitipaldis (13  junio) al que asistieron 4.000 personas y la cena de clausura del European Oldies Rugby (14 junio) que acogió a 1.800 personas.

Sin Barreras, una nueva propuesta
El calendario de Ficoba sigue sumando nuevos eventos. El primero de ellos tendrá lugar el 6 y 7 de octubre. Se trata de Uhinak, Congreso de Cambio Climático y Litoral (www.uhinak.com), que reunirá durante dos jornadas en Ficoba a expertos nacionales e internacionales que analizarán desde un planteamiento activo las actuaciones que hay que llevar a cabo para preparar nuestras costas, principalmente las de Euskadi y Aquitania, ante los efectos que previsiblemente va a tener el cambio climático en los próximos años.

La otra novedad del programa de otoño de Ficoba es la incorporación del salón Sin Barreras (16-18 octubre), que se presenta como la mayor concentración comercial de todos los sectores estrechamente relacionados con la dependencia y la accesibilidad. Sin Barreras está dirigido a todos los profesionales, instituciones y empresarios vinculados a los sectores de la autonomía, la accesibilidad, el diseño para todos, la participación y la calidad de vida de las personas discapacitadas y dependientes. 

Paralelamente a la exposición comercial, Sin Barreras acogerá animaciones culturales y lúdicas, así como mesas redondas y conferencias de profesionales y técnicos reconocidos en los ámbitos que protagonizan los contenidos del salón. Asimismo, está prevista la celebración de exhibiciones de baloncesto y tenis en silla de ruedas.

Otros dos eventos que iniciaron su andadura el año pasado se afianzan en el calendario de actividades de Ficoba. Artekaña, la feria de la cerveza artesana celebra su segunda edición el 31 de octubre, en esta ocasión co-organizada por la propia Ficoba y Pantori, empresa especializada en comercio gastronómico. También repite el Festival de Magia, que celebrará su segunda edición el 17 de octubre.

Calendario de actividades destacadas de Ficoba segundo semestre
 • 11-13 septiembre. IV Expogrow, Feria Internacional del Cáñamo
 • 26 septiembre. Concierto Irun Zuzenean: Men of Rock
 • 6-7 octubre. Uhinak, I Congreso transfronterizo sobre cambio climático y litoral
 • 16-18 octubre. Salón sin barreras
 • 17 de octubre. II Festival de Magia
 • 23 octubre. 40 aniversario de Gureak
 • 6-8 noviembre. VI Salón de Anticuarios y Desembalaje
 • 7 noviembre. Pasaje del Terror
 • 14-15 noviembre. X Sportjam, Feria de los Fans de la Acción
 • 20-22 noviembre. III Ficoauto, Feria del Vehículo de ocasión
 • Noviembre. Semana del Empleo
 • 5-8 diciembre. X Feria de Navidad de la Costa Vasca
 • 5-8 diciembre. VI Feria de Artesanía de Irun
 • Diciembre-enero. PIN, PAN, PUN, Parque Infantil de Navidad


www.ficoba.orgmiércoles, 15 de julio de 2015

Uhinak, Klima Aldaketa eta Itsasertzari buruzko Kongresua


Uhinak, Klima Aldaketa eta Itsasertzari buruzko Kongresuak  klima-aldaketak itsasertzean duen inpaktuari buruzko ziurgabetasunei erantzuteko ibilbide-orria definitzea dauka xedetzat.


Egiaztatuta geratu da klima-aldaketak eraldaketak dakartzala, eta, horrenbestez, esku-hartzeak bultzatu behar dira gure itsasertzetan, ondorio horiek txikiagotzeko. Gaur egun prozesuen abiadurari eta dimentsioei buruz ziurgabetasun handia badago ere, inork ez du zalantzan jartzen aldaketak emango direla; ebidentziak hortxe daude. Etorkizunerako prest egoteak eszenatoki guztiak aztertzea esan nahi du, eta ikuspegi sozioekonomikotik eta ingurumenaren ikuspegitik une bakoitzean zer erabaki hartu behar den baloratzea ere bai, inpaktuari egokitzeko eta hura txikiagotzeko neurriei dagokienez.

Helburu horretarako, Uhinak Klima Aldaketa eta Itsasertzari buruzko Kongresuak bi jardunaldi egingo ditu Ficoban, eta nazioko eta nazioarteko adituek planteamendu aktibo batetik aztertuko dute zer jarduera burutu behar ditugun gure itsasertzak prestatzeko, Euskadikoa eta Akitaniakoa, klima aldaketak ziur aski datozen urteetan eragingo dituen efektuei aurre egiteko. Itsasertzaren kudeaketarako eta mantentze-lanetarako lankidetza-sinergiak eta -dinamikak mugaz haraindiko ikuspegi batetik sortzea da kongresuaren xedeetako bat.


Uhinak Kongresuaren xedeak
Klima-aldaketaren eta itsasertzaren kongresu honen xede nagusia inplikatuta dauden milaka agenteren artean klima-aldaketak itsasertzean duen inpaktuari buruzko ziurgabetasunei erantzuteko ibilbide-orria definitzea da. Horretarako, nahitaezkoa da etorkizuneko eszenatokiak simulatzea, aldaketara egokitzeko modu partekatzea, inpaktu-arriskuen mapak eta zaurgarritasun-adierazleak sortzea, eta neurri zuzentzaileak eta arrisku-planak zehaztea.
Kongresuak zalantzarik gabe xehetasun handiagoarekin azalduko du itsasertzeko ondasunek eta zerbitzuek zenbaterainoko kalteak jasan ditzaketen, eta egokitze-neurrien kostu sozioekonomikoa aztertu ere bai. Halaber, neurri zuzentzaileen azterketa sustatu behar du, eta haren eraginkortasuna eta inpaktua ebaluatu, bereziki interesezko habitatak, espezie zaurgarriak eta ekosistemak zaintzeari dagokienez.

Atlantikoko arkuaren euroeskualdean antolatuko den ekitaldi honek ez ditu egitarauaren gaiak maisutasunez ebatzi nahi; aldiz, hausnarketarako zenbait puntu eman nahi ditu, gai horietan inplikatuta dauden zenbait agenteri interesa dakiekeelako.


Klima-aldaketa jorratzeko lau multzo tematiko
Uhinak Kongresuan hogei hizlarik baino gehiagok parte hartuko dute, eta hain konplexua den gai bat jorratzeko beharrezkoak diren ikuspegi ezberdinak emango dituzte, jarduera-eremu horretan aritzen diren herri-administrazioetako kudeatzaileetatik hasita berrikuntzak zein datu zientifikoen zehaztasunak ematen dizkiguten ikuspegi zientifiko eta teknologikoraino; hori guztia aurrean ditugun erronkei irtenbideak emateko.
AZTI, kongresuaren euskarri zientifikoa
Ficobak eta AZTIk —Itsas Berrikuntzan eta Elikaduran aditua den Zentro Teknologikoa— egindako hausnarketaren emaitza da Uhinak, eta, horrelako kongresu batek behar duen ikuspegi zientifikoa ematen du. AZTIk 30 urteko esperientzia dauka, eta ikerkuntza-lan garrantzitsua eta berrikuntza egin ditu gure ingurunearen garapen iraunkorragoa lortzeko. Hori dela eta, AZTIk itsasoa eta itsasertza aztertzen ditu, eta haiei buruzko ezagutza errazten du ikuspegi osatu batetik (itsas ingurunearen ezaugarri fisikoak, ekologikoak eta soziekonomikoak eta haien arteko elkarreraginak), itsasertzaren kudeatzaileei eta erabiltzaileei erabakiak hartzen laguntzeko.

Halaber, AZTI konprometituta dago etorkizuneko erronka handienetako batekin:  klima-aldaketak ozeanoari, itsasertzari eta itsas baliabideei eragindako efektuak ezagutzea, efektu horiek gizartera egokitzeko estrategiak definitzea, eta igorpenak arintzeko neurriak ezartzea.


Uhinak Kongresuak babesa jaso du Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia, Pirinio Atlantikoetako Kontseilu Orokorra, Akitaniako Eskualde Kontseilua eta Hego Lapurdiko Hirigunearen eskutik. Ekitaldiaren partaidetza sustatu dute, izan ere, uste dute itsasertzean klima-aldaketak eragindako ondorioen aurrean neurriak hartu behar izateak itsasertzaren ustiapen- eta mantentze-jarduerak garapen iraunkorragoa  bultzatzeko balio dezakeela. 

Uhinak, congreso de cambio climático y litoral

Uhinak, congreso de cambio climático y litoral, se marca como objetivo definir una hoja de ruta para resolver las incertidumbres  del impacto del cambio climático en el litoral


El cambio climático y las transformaciones que implica son una realidad que requiere impulsar actuaciones en nuestros litorales que minimicen las consecuencias. Aunque actualmente existe una gran incertidumbre en cuanto a las dimensiones y  velocidad de los procesos, nadie duda ya de los cambios que se van a producir; las evidencias están ahí. Estar preparados para el futuro significa analizar todos los posibles escenarios y valorar desde el punto de vista socio-económico y ambiental cuáles serán las mejores decisiones en cada momento en cuanto a posibles medidas de adaptación y minimización del impacto.

Para ello, Uhinak, Congreso de cambio Climático y Litoral, reunirá durante dos jornadas en Ficoba a expertos nacionales e internacionales que analizarán desde un planteamiento activo las actuaciones que hay que llevar a cabo para preparar nuestras costas, las de Euskadi y Aquitania, ante los efectos que previsiblemente va a tener el cambio climático en los próximos años. La creación de sinergias y dinámicas de colaboración en la gestión y mantenimiento del litoral, y hacerlo desde una perspectiva transfronteriza, constituye también otra de las aspiraciones de este congreso.

 Los objetivos de Uhinak
El objetivo final de este congreso de cambio climático y litoral es conseguir entre los  múltiples agentes implicados una hoja de ruta que ayude a resolver las actuales incertidumbres sobre el impacto que el cambio climático tendrá en el litoral. Para ello es necesario simular escenarios futuros, compartir formas de adaptación al cambio, generar mapas de riesgos de impactos e indicadores de vulnerabilidad, y definir posibles medidas correctoras y planes de contingencia.
El congreso puede contribuir sin duda a definir en mayor detalle cómo se  pueden ver afectados los bienes y servicios ubicados en el litoral y analizar el coste socio-económico de las medidas de adaptación. Asimismo, debe contribuir a fomentar el estudio de posibles medidas correctoras, evaluando su eficiencia e impacto, especialmente en relación a la conservación de los hábitats de interés, especies vulnerables y ecosistemas.

Este evento, que se organiza en la Euroregión del Arco Atlántico, no pretende resolver los temas del programa de forma magistral sino aportar una serie de puntos de reflexión que pueden interesar a cuantos agentes están involucrados en estos temas.


Cuatro bloques temáticos para abordar el cambio climático
Uhinak se ha organizado en torno a varios bloques temáticos: los retos del cambio climático en el litoralm especialmente en Euskadi y Aquitania, los efectos y la adaptación en los usos del litoral, las herramientas a desarrollar y aplicar para la gestión del cambio y la toma de decisiones, el impacto de los eventos extremos y sus efectos en futuros usos del litoral.
Uhinak va a contar con la participación de más de veinte ponentes que aportarán las diferentes visiones y puntos de vista que son necesarias para abordar un tema complejo como el que propone el congreso, desde los propios gestores de las administraciones públicas competentes en este ámbito hasta el punto de vista científico y tecnológico que aporta tanto el rigor de los datos científicos como la innovación para construir soluciones a los retos que se presentan.

AZTI, el soporte científico del congreso
Uhinak es fruto de la reflexión conjunta realizada por Ficoba junto con AZTI, Centro Tecnológico experto en Innovación Marina y Alimentaria que ha aportado la visión científica necesaria en un congreso de estas características. AZTI cuenta con 30 años de experiencia y ha desarrollado una importante labor de investigación e innovación en tecnologías para alcanzar un desarrollo sostenible de nuestro entorno. Para ello AZTI estudia y aporta conocimiento sobre el medio marino y costero desde una perspectiva integrada (características físicas, ecológicas y socioeconómicas del medio marino y sus interacciones) que ayude a la toma de decisiones por parte de los gestores y usuarios del litoral.

Asimismo, AZTI está comprometido con uno de los mayores retos del futuro: conocer los efectos del cambio climático en el océano, la costa y los recursos marinos, definir estrategias de adaptación de la sociedad a dichos efectos, y establecer medidas de mitigación para reducir las emisiones.


Uhinak cuenta con el apoyo  del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Conseil Général des Pyrénées Atlantiques, el Conseil Régional d’Aquitaine y la Aglomeración Sud Pays Basque. Estas instituciones promueven la participación en el evento porque entienden que las medidas que hay que tomar en torno a las consecuencias del cambio climático en el litoral pueden suponer una oportunidad de desarrollo sostenible para la conservación y explotación del litoral. 

viernes, 10 de julio de 2015

Angel Borja, investigador de AZTI se incorpora al programa del Congreso Uhinak con la conferencia inaugural "Grandes retos en la investigación de los ecosistemas marinos"
Angel Borja, se encuentra entre los científicos más influyentes del Estado según el ranking anual de la prestigiosa lista que evalúa el impacto que tienen los estudios, publicaciones y hallazgos de los investigadores en la comunidad científica, el índice h y según Science Watch, uno de los autores más citados en el campo de la ecología y el medio ambiente. 
Uhinak nace con el objetivo de abordar desde un planteamiento activo las actuaciones que hay que llevar a cabo para preparar las costas ante los efectos que previsiblemente va a tener el cambio climático en los próximos años. En este primer año el congreso se centrará en las costas de Euskadi y Aquitania. Este evento, que se organiza en la Euroregión del Arco Atlántico, no pretende resolver los temas del programa de forma magistral sino aportar una serie de puntos de reflexión que pueden interesar a cuantos agentes estamos involucrados en estos temas.
Puede consultar el programa completo del evento en el siguiente enlace: 
Inscríbase antes del 15 de septiembre para beneficiarse de nuestra tarifa de inscripción anticipada. 
Uhinak va a reunir a representantes de la Administración Pública, científicos y expertos internacionales, junto con empresas del sector, para debatir sobre las intervenciones necesarias, crear sinergias y dinámicas de colaboración en la gestión y mantenimiento del litoral ¿Le interesaría participar como expositor?


Congreso cambio climático Uhinak
Si es usted una persona concernida por las consecuencias que el cambio climático puede tener en nuestro litoral, es posible que le interese el congreso que hoy le presentamos.

Bajo el lema “Nos movemos para actuar” se va a celebrar el 6 y 7 de octubre en Ficoba, el Recinto Ferial de Gipuzkoa ubicado en Irun, Uhinak el I. Congreso Transfronterizo sobre Cambio Climático y Litoral, Memorial Ramón Iribarren.

Uhinak nace con el objetivo de abordar desde un planteamiento activo las actuaciones que hay que llevar a cabo para preparar las costas ante los efectos que previsiblemente va a tener el cambio climático en los próximos años. En este primer año el congreso se centrará en las costas de Euskadi y Aquitania, tomando estas regiones como un espejo que pueda servir a otras zonas costeras.

Uhinak va a reunir a representantes de la Administración Pública, científicos y expertos internacionales, junto con empresas del sector, para debatir sobre las intervenciones necesarias, crear sinergias y dinámicas de colaboración en la gestión y mantenimiento del litoral, y hacerlo desde una perspectiva transfronteriza.

Uhinak es fruto de la reflexión conjunta realizada porFicoba junto con AZTI, Centro tecnológico experto en Innovación Marina y Alimentaria, y cuenta con el apoyo del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Conseil Général des Pyrénées Atlantiques y el Conseil Régional d’Aquitaine.
Esperamos que nuestra propuesta sea de su interés.

Reciba un cordial saludo,

Ander Sarratea
Director General de FICOBA