lunes, 10 de abril de 2017

Bioterra 2017

ENEEKek ezagutzera eman du 2016ko nekazaritza ekologikoaren balantzea.
Bioterra XIV. edizioaren azkeneko prestaketa-lanetan dabil, eta dagoeneko saldu du erakusketa-eremuaren % 80.Gaur goizean,  prentsaurrekoa eman dute Ficoban, ekainaren 2tik 4ra bitartean bertan egingo den Bioterraren XIV. edizioa aurkezteko. Ekitaldi horretara bertaratu da ENEEK, Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseilua eta azokaren Antolamendu Batzordearen kidea, Euskadiko nekazaritza ekologikoaren 2016ko datuak ezagutzera emateko. Bioterraren eta ENEEKen arduradunekin batera egon da Baskegur, Euskadiko baso- eta zur-sektorea ordezkatzen duen elkarte profesionalaren zuzendaria. Lehen aldia da Baskegurrek Bioterran parte hartzen duela.

Bioterra, Produktu Ekologikoen, Bioeraikuntzaren, Energia Berriztagarrien eta Kontsumo Arduratsuaren azokak haren mezua sozializatzen eta erakusketari berriak erakartzen jarraitzen du, eta horrekin batera kultura ekologikoaren eta iraunkorraren inguruan ikuspegi berriak ematen ere bai.  Bioterrak urtetik urtera eskaintza handiagoa du gero eta zabalagoa eta heterogeneoagoa den publiko bati erantzuteko. Aldi berean, agente anitzeko lankidetza areagotu du.

Edizio honetan, adibidez, Baskegur ere bertan egongo da, Euskadiko baso-eta zur-sektorea ordezkatzen duen elkarte profesionala. Haren xedea Euskadik nagusiki baso-herrialde gisara duen ikuspegia sozializatzea da, balio-kate guztian aberastasuna sortzen duen produktu-sorta zabal bat barne hartzen duen industria garrantzitsu baten eragilea —baso-zerbitzuen enpresak, errematatzaileak, lehen transformazioko enpresak (zerrak eta enbalaje-egileak), pasta- eta paper-industriak, bigarren transformazioko enpresak (altzariak, egitura, arotzeria, etab.), eta baita bioenergia-enpresak ere—.

Baskegurrek gizarteari mezu bat igorri nahi dio, hain zuen eguneroko kontsumoan industria iraunkorra sustatzen duen egurra sar dezala.

Baskegurrek gizarteari mezu bat igorri nahi dio, hain zuen eguneroko kontsumoan industria iraunkorra sustatzen duen egurra sar dezala. Euskadiko zuhaiztiak gutxi gorabehera lurraldearen % 54 hartzen du, hots, 396.962  hektarea, Europar Batasuneko ratio altuenetako bat. Egurraren baso-sektoreak Euskadin zuzeneko 13.000 lanpostu baino gehiago sortzen ditu eta beste 7.000 sorrarazten ditu, (lanean ari direnen % 2). Eragin ekonomiko garrantzitsua du -309 milioi euroko diru-sarrerak administrazio publikoentzat- , eta, horrez gain, haren jarduerak onura garrantzitsuak dakarzkio gizarte osoari. Izan ere, ekoizpen-jarduera mantentzeaz gainera, baso-ekosistema zaintzen du, basoek karbono dioxidoa atxikitzean klima-aldaketaren kontra egiten laguntzen dute, ur-hornidura dira eta hiritarrek aisialdirako erabil dezakete.

Baskegur eta beste erakusketari batzuk Geobat gunean egongo dira. Gune honek geobiologia, bioeraikuntza, energia berriztagarriak eta kudeaketa ekologikoa biltzen ditu, eta gero eta garrantzia handiagoa hartzen ari da Bioterran, publikoa gai horiekiko erakusten ari den interesaren ondorioz.

Nekazaritza ekologikoa 2016an.
Baskegur da aurtengo nobedadeetako bat, baina ENEEKek Bioterraren ibilbide osoan parte hartu du erakusketari eta Bioterraren Antolamendu Batzordearen kide gisara. Gaur goizean, Ficoban egin den prentsaurrekoan, Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseiluak Euskadiko nekazaritza ekologikoaren bilakaeraren 2016ko balantzea egin du.

Eta beste urtebetez hazkuntzaz hitz egin dezakegu. Operadore ekologikoen kopurua % 8 igo da 2015arekin alderatuta; 514 operadore daude izena emanda, 2015ean baino 38 gehiago. Termino erlatiboetan, Gipuzkoak ekoizpen ekologikoaren ordezkaritza handiena izaten jarraitzen du Euskadin: 206 operadore ditu (% 40,1), Arabako 147 (% 28,6) eta Bizkaiko (% 31,3) 161 operadoreen aurrean.

Laborantza ekologikoaren azalerari dagokionez, % 7,74 hazi da 2015arekin alderatuta; orain, 3.214 hektarea ekologiko daude. Arabak Euskadiko azalera osoaren % 54,9 lantzen jarraitzen du (1.763 ha), Bizkaiak % 24,4 (785 ha) eta Gipuzkoak % 20,7 (666 ha).

2016ko amaieran, ekologikoko larre, belaze, bazka eta proteaginosoen ekoizpen ekologikoak nagusi izaten jarraitzen du hedadurari dagokionean; izan ere, ziurtatutako azalera osoaren % 57 hartzen dute (1.840 ha), eta haien atzetik datoz mahatsondoa (% 16, 516 ha), aleko zerealak (% 8,5, 274 ha), barazkiak (% 6, 193 ha) eta fruta-arbolak (% 6,5, 208 ha).

Abeltzaintza ekologikoari dagokionez, Euskadin abeltzaintzako 95 ustiapen daude, % 10,5eko hazkundearekin pasadan urteko jaitsierari itzulia emanez. Haragitarako behi-hazienda ekoizpen-orientazio ekologiko esanguratsuena izaten jarraitzen du Euskadin (%27). Eta atzetik datoz haragitarako ardi-hazienda (%17) eta erruteko hegaztizaintza (%16). Aurten, barraskiloaren hazkuntza ekologikorako ustiapen kopuruaren hazkundea azpimarratu behar da, 1 izatetik 3 izatera pasa delako.

Bestalde, produktu ekologikoko nekazaritzako elikagaien transformazioko enpresak Euskadiko ekoizpen ekologikoaren bereizgarri izaten jarraitzen dute. Proportzioan, mota horretako industriek duten ordezkagarritasuna garrantzitsua da Estatuko beste erkidegoekin alderatuta. 2016ko amaieran, 152 dira nekazaritzako elikagaien jarduerak. Jardueren arabera, landare-jatorriko enpresen barruan azpimarratzekoak dira ogiaren elaborazioa (%23), ardoaren elaborazioa eta/edo ontziratzea (%23, 3 puntuko igoerarekin) eta ardoa ez beste edari alkoholdunen elaborazioa (sagardoa, kasu), eta gailetak, gozogintza eta pastelgintza (biek %10eko ordezkagarritasuna dute). Animalia jatorriko produktuen transformazioko enpresen barruan, azpimarratzekoak dira esne-transformazioko enpresak (%30), hiltegiak eta zatiketa-gelak, industria ziurtatu guztien % 32ra iritsi arte hirukoiztu direnak, eta arrain-kontserbagintzak (% 19).

ENEEKen izena emanda dauden transformazioko enpresek eta komertzializatzaileek datu garrantzitsu bat ematen digute transformazio ekologikoko industriaren bilakaeraren eta produktu ekologikoen kontsumoari buruz. Datu hori nabarmen igo da berriro ere: % 28,77ko hazkundea 2015arekin alderatuta, 17.368.170€-ko fakturazio orokorrarekin 2016an. Euskadiko Ekoizpen Ekologikoa Sustatzeko Ekimena hasi zeneko urtea (2014) erreferentziatzat hartzen badugu, fakturazioko bolumena % 125 igo dela ikusiko dugu (7.714.963€ fakturatu ziren 2014. urtean).Bioterra 2017


ENEEK ha dado a conocer el balance de la agricultura ecológica en 2016
Con un 80% del espacio expositivo vendido, Bioterra ultima los preparativos para celebrar su XIV edición

 Esta mañana ha tenido lugar en Ficoba una rueda de prensa para presentar la XIV edición de Bioterra, que tendrá lugar del 2 al 4 de junio en Ficoba. Un acto en el que también ha participado ENEEK, Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi y miembro del Comité Organizador de la feria, para dar a conocer los datos de la agricultura ecológica en Euskadi en 2016. Los responsables de Bioterra y ENEEK han estado acompañados por el director de Baskegur, asociación profesional representativa del  sector forestal y de la madera vasco, que participa por primera vez en  Bioterra.

Bioterra, la Feria de Productos Ecológicos, Bioconstrucción, Energías Renovables y Consumo Responsable, continúa socializando su mensaje e incorporando nuevos expositores y con ellos nuevas visiones en torno a la cultura ecológica y sostenible. Una oferta que se enriquece año tras año para dar respuesta a un público cada vez más amplio y heterogéneo y que ha llevado a Bioterra a intensificar su colaboración con múltiples agentes.

En esta edición, por ejemplo, se suma a Bioterra Baskegur, asociación profesional representativa del  sector forestal y de la madera vasco. Su objetivo, socializar la visión de Euskadi como un país eminentemente forestal, gestionado con criterios de sostenibilidad, motor de una importante industria que abarca un amplio abanico de productos que generan riqueza en toda la cadena de valor -empresas de servicios forestales, rematantes, empresas de primera transformación (sierras y embalajistas), industria de la pasta y el papel, empresas de segunda transformación (mueble, estructura, carpintería, etc.) y también a empresas de bioenergía-.

Desde Baskegur se quiere trasladar a la sociedad un mensaje para que incorpore la madera como un elemento de consumo habitual que impulsa una industria sostenible.


La superficie arbolada en Euskadi abarca aproximadamente el 54% del territorio con 396.962 hectáreas, uno de los ratios más altos de la UE. El sector forestal madera genera en Euskadi más de 13.000 trabajos directos y otros 7.000 inducidos, el 2% de las personas ocupadas. Además del impacto económico - 309 millones de euros de ingresos a las administraciones públicas- su actividad aporta importantes beneficios para el conjunto de la sociedad. Además de sustentar la actividad productiva, cuida del ecosistema forestal. Los bosques ayudan a luchar contra el cambio climático al retener el dióxido de carbono, son una provisión de agua y ofrecen la posibilidad de ser utilizados por la ciudadanía para su uso recreativo.

Baskegur, junto con otros expositores, formará parte de Geobat. Un espacio que engloba la geobiología, bioconstrucción, energías renovables y gestión ecológica, y que está adquiriendo una creciente importancia en Bioterra, impulsada por el interés del público en torno a estos temas.

La agricultura ecológica en 2016
Si Baskegur representa este año una de las novedades, ENEEK ha formado parte de toda la trayectoria de Bioterra como expositor y como miembro del Comité Organizador de Bioterra. En la rueda de prensa celebrada esta mañana en Ficoba, el Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi ha hecho balance de la evolución de la agricultura ecológica en Euskadi en 2016.

Un año más, se puede hablar de crecimiento. El número de operadoras ecológicas ha aumentado un 8% respecto al año 2015, con lo que el número de inscritos se sitúa en 514 operadores, 38 más respecto al 2015. En términos relativos, Gipuzkoa continúa siendo el territorio con mayor representatividad en la producción ecológica de Euskadi, con 206 operadoras (40,1%), frente a las 147 de Araba (28,6%) y las 161 de Bizkaia (31,3%).

En cuanto a la superficie de cultivo ecológico se ha producido un crecimiento del 7,74% respecto al año 2015, lo que sitúa el número de hectáreas ecológicas en 3.214. Araba sigue cultivando el 54,9%  de la superficie total en Euskadi (1.763 Ha), Bizkaia el 24,4% (785 Ha) y Gipuzkoa el 20,7% (666 Ha).

A finales de 2016 los pastos, praderas, forrajes y proteaginosas en ecológico continúan siendo la orientación productiva principal en lo que a extensión se refiere, constituyendo el 57% del total de la superficie certificada (1.840 Ha), seguidas por la vid (16%, 516 Ha), los cereales grano (8,5%, 274 Ha), las hortalizas (6%, 193 Ha) y los frutales (6,5%, 208 Ha).

En cuanto a la ganadería ecológica, el número de explotaciones ganaderas en Euskadi asciende a 95, revirtiendo la disminución del año anterior con un crecimiento del 10,5%. El vacuno de carne continúa siendo la orientación productiva en ecológico más representativa en Euskadi (27%), seguida por el ovino de carne (17%) y la avicultura de puesta (16%). Este año hay que destacar el crecimiento en el número de explotaciones dedicadas a la cría ecológica del caracol, que ha pasado de 1 a 3.

Por su parte, el peso de las empresas dedicadas a la transformación agroalimentaria de productos ecológicos sigue siendo una seña de identidad de la producción ecológica de Euskadi. En proporción, la representatividad de este tipo de industrias es importante si se compara con otras comunidades del Estado. Al cierre de 2016, las actividades agroalimentarias se sitúan en 152. Por actividades, dentro de las empresas de origen vegetal, destacan la elaboración de pan (23%), la elaboración y/o embotellado de vinos (23%, incremento de 3 puntos) y la elaboración de bebidas alcohólicas no vínicas como la sidra o las galletas, confitería y pastelería (ambas con un 10% de representatividad). Dentro de las empresas de transformación de productos de origen animal, destacan las empresas de transformación láctea (30%), los mataderos y salas de despiece, que se han triplicado hasta representar el 32% de todas las industrias certificadas, y las conserveras de pescado (19%).

Un dato representativo de la evolución de la industria de transformación ecológica y del consumo de productos ecológicos lo aporta el volumen de facturación declarado por las empresas transformadoras y comercializadoras inscritas en ENEEK, que ha vuelto a crecer con fuerza: 28,77% de crecimiento respecto a 2015, con una facturación global de 17.368.170€ en 2016. Tomando como referencia el 2014, año en el que se dio inicio a la Iniciativa de Fomento de la Producción Ecológica de Euskadi (FOPE), el incremento en el volumen de facturación ha sido del 125% (7.714.963€ facturados en 2014).jueves, 6 de abril de 2017

Basquisite

Euskadik Nazioarteko Elikagai Aretoa edukiko du2017an, nekazaritzako elikagaien industriako euskal enpresentzat erreferentziazko areto profesionala bihurtzea xede duen ekitaldi profesional berria egingo da. Ekitaldi hori elkano group enpresak antolatuko du, Eusko Jaurlaritzaren babesarekin.

Azoka negozioa sortzera bideratuta dago erabat, eta, hala, enpresa erakusleak komertzialki hedatzeko tresna bat da. Izan ere, hedapen komertziala industria honen helburu garrantzitsu bat da.

Euskadiko nekazaritzako elikagaien sektoreak gero eta garrantzi handiagoa du ekonomian, eta espero dugu joera hori mantentzea. Joera hori egonkortu egin behar da, eta, horretarako, tresna ezberdinak erabili behar dira; areto honek, esaterako, sektoreko bi erronka handi lortzen lagun dezake: enpresen batez besteko tamaina handitzea eta haien nazioartekotzea eta merkatu-dibertsifikazioa areagotzea. BPGren %6,5eko ekarpena eta 3.500 milioi eurotik gorako fakturazioa ditu, baina ia salmenten %40a EAEn egiten da; enpresek %12 bakarrik saltzen dute atzerriko merkatuetara, eta hori guztizko esportazioen %3a besterik ez da.

Hain zuzen, merkatu berriak irekitzeko ikuspegiarekin Aretoak estrategia hirukoitza dauka:
Batetik, programa indartsu bat du gonbidatutako erosle nazionalekin (Horeca, txikizkako salmenta espezializatua eta saltoki handiak), zein internazionalekin (Alemania, Frantzia, Polonia, Holanda, Txekiar Errepublika edo Estatu Batuak). Bestetik, ekitaldiaren antolatzaileak, elkano group enpresak, lankidetzarako hitzarmena sinatu du Europako nekazaritzako elikagaien sektorean antolatzaile garrantzitsuenetako batekin, Fresh Montgomery konpainiarekin, eta, horren bidez, Erresuma Batuko erosle ugari bertaratuko dira azokara.

Eta, hirugarrenik, Azoka Ficoba erakustazokan ere egongo da, eta horrek Frantziako erakusketari eta bisitari profesionalak erakarriko ditu.

www.basquisite.com

Basquisite

Euskadi contará con su propio Salón Internacional AlimentarioEl año 2017 será el del nacimiento de un nuevo evento profesional que aspira a convertirse en un salón profesional de referencia para las empresas vascas de la industria agroalimentaria, organizado por la empresa elkano group y apoyado por el Gobierno Vasco.

Con un enfoque muy orientado a generar negocio, el Salón se posiciona como una herramienta de expansión comercial para las empresas expositoras. Y es que la expansión comercial, es un gran objetivo de esta industria.

El sector agroalimentario vasco tiene un creciente peso en la economía y es de esperar que esa tendencia continúe. Una tendencia que debe ser consolidada con herramientas como este Salón, que puede contribuir a dos de los grandes retos del sector: aumentar el tamaño medio de las empresas e incrementar su internacionalización y diversificación de mercados. Con una aportación del 6,5 % del PIB y una facturación de más de 3500 millones de euros, sin embargo casi el 40% de las ventas de producen dentro de la CAPV y solo el 12% de las ventas de las empresas son a mercados exteriores, lo que contribuye en un escaso 3% a las exportaciones totales.

Precisamente con la vista puesta en la apertura a nuevos mercados, el Salón desplegará una triple estrategia:
Por un lado, un potente programa de compradores invitados, tanto nacionales, de los canales Horeca, retail especializado y grandes superficies, como internacionales, de países como Alemania, Francia, Polonia, Holanda, países nórdicos, República Checa o Estados Unidos.

Por otro, la organización del evento, que correrá a cargo de la empresa elkano group, ha firmado además un acuerdo de colaboración con uno de los más importantes organizadores de eventos del sector alimentario en Europa, Fresh Montgomery, que servirá para acercar a un buen número de compradores del Reino Unido a la feria.

Y en tercer lugar, el Salón se desarrollará en el recinto ferial de Ficoba, lo cual favorecerá la presencia tanto de expositores como de visitantes profesionales franceses.

www.basquisite.com

Feria de los Txikis Txikien Azoka

Alrededor de  3.500 personas han visitado este fin de semana la II Feria de los Txikis de Gipuzkoa en Ficoba

La Feria de los Txikis de Gipuzkoa ha cerrado su segunda edición dejando, un año más, una sensación de satisfacción en organizadores, expositores y visitantes.
Durante todo el fin de semana familias con niños pequeños y futuros padres y madres se han acercado hasta el Pabellón 3 de Ficoba para conocer la oferta de los 30 expositores que han participado en la feria y también para asistir a las múltiples charlas y talleres programados.
Organizada por Ficoba y Sofeven, la II Feria de los Txikis de Gipuzkoa ha acercado a los 3.500 visitantes una doble oferta comercial y divulgativa.

3.500 lagun inguruk bisitatu dute asteburu honetan Ficoban Gipuzkoako Txikien II. Azoka

Gipuzkoako Txikien Azokak bere bigarrenen edizioa itxi du, antolatzaileen, erakusketarien eta bisitarien artean poz-sentsazioa utziz berriro ere.
Asteburu osoan, familiak ume txikiekin eta etorkizunean guraso izango direnak hurbildu dira Ficobako 3 pabiloira, azokan parte hartu duten 30 erakusketarien eskaintza ezagutzeko eta programatutako hitzaldi eta tailer ugaritara joateko.
Ficobak eta Sofevenek antolatuta, Gipuzkoako Txikien I. Azokak eskaintza bikoitza egin dio jendeari: merkataritzakoa eta dibulgaziozkoa.