lunes, 10 de abril de 2017

Bioterra 2017

ENEEKek ezagutzera eman du 2016ko nekazaritza ekologikoaren balantzea.
Bioterra XIV. edizioaren azkeneko prestaketa-lanetan dabil, eta dagoeneko saldu du erakusketa-eremuaren % 80.Gaur goizean,  prentsaurrekoa eman dute Ficoban, ekainaren 2tik 4ra bitartean bertan egingo den Bioterraren XIV. edizioa aurkezteko. Ekitaldi horretara bertaratu da ENEEK, Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseilua eta azokaren Antolamendu Batzordearen kidea, Euskadiko nekazaritza ekologikoaren 2016ko datuak ezagutzera emateko. Bioterraren eta ENEEKen arduradunekin batera egon da Baskegur, Euskadiko baso- eta zur-sektorea ordezkatzen duen elkarte profesionalaren zuzendaria. Lehen aldia da Baskegurrek Bioterran parte hartzen duela.

Bioterra, Produktu Ekologikoen, Bioeraikuntzaren, Energia Berriztagarrien eta Kontsumo Arduratsuaren azokak haren mezua sozializatzen eta erakusketari berriak erakartzen jarraitzen du, eta horrekin batera kultura ekologikoaren eta iraunkorraren inguruan ikuspegi berriak ematen ere bai.  Bioterrak urtetik urtera eskaintza handiagoa du gero eta zabalagoa eta heterogeneoagoa den publiko bati erantzuteko. Aldi berean, agente anitzeko lankidetza areagotu du.

Edizio honetan, adibidez, Baskegur ere bertan egongo da, Euskadiko baso-eta zur-sektorea ordezkatzen duen elkarte profesionala. Haren xedea Euskadik nagusiki baso-herrialde gisara duen ikuspegia sozializatzea da, balio-kate guztian aberastasuna sortzen duen produktu-sorta zabal bat barne hartzen duen industria garrantzitsu baten eragilea —baso-zerbitzuen enpresak, errematatzaileak, lehen transformazioko enpresak (zerrak eta enbalaje-egileak), pasta- eta paper-industriak, bigarren transformazioko enpresak (altzariak, egitura, arotzeria, etab.), eta baita bioenergia-enpresak ere—.

Baskegurrek gizarteari mezu bat igorri nahi dio, hain zuen eguneroko kontsumoan industria iraunkorra sustatzen duen egurra sar dezala.

Baskegurrek gizarteari mezu bat igorri nahi dio, hain zuen eguneroko kontsumoan industria iraunkorra sustatzen duen egurra sar dezala. Euskadiko zuhaiztiak gutxi gorabehera lurraldearen % 54 hartzen du, hots, 396.962  hektarea, Europar Batasuneko ratio altuenetako bat. Egurraren baso-sektoreak Euskadin zuzeneko 13.000 lanpostu baino gehiago sortzen ditu eta beste 7.000 sorrarazten ditu, (lanean ari direnen % 2). Eragin ekonomiko garrantzitsua du -309 milioi euroko diru-sarrerak administrazio publikoentzat- , eta, horrez gain, haren jarduerak onura garrantzitsuak dakarzkio gizarte osoari. Izan ere, ekoizpen-jarduera mantentzeaz gainera, baso-ekosistema zaintzen du, basoek karbono dioxidoa atxikitzean klima-aldaketaren kontra egiten laguntzen dute, ur-hornidura dira eta hiritarrek aisialdirako erabil dezakete.

Baskegur eta beste erakusketari batzuk Geobat gunean egongo dira. Gune honek geobiologia, bioeraikuntza, energia berriztagarriak eta kudeaketa ekologikoa biltzen ditu, eta gero eta garrantzia handiagoa hartzen ari da Bioterran, publikoa gai horiekiko erakusten ari den interesaren ondorioz.

Nekazaritza ekologikoa 2016an.
Baskegur da aurtengo nobedadeetako bat, baina ENEEKek Bioterraren ibilbide osoan parte hartu du erakusketari eta Bioterraren Antolamendu Batzordearen kide gisara. Gaur goizean, Ficoban egin den prentsaurrekoan, Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseiluak Euskadiko nekazaritza ekologikoaren bilakaeraren 2016ko balantzea egin du.

Eta beste urtebetez hazkuntzaz hitz egin dezakegu. Operadore ekologikoen kopurua % 8 igo da 2015arekin alderatuta; 514 operadore daude izena emanda, 2015ean baino 38 gehiago. Termino erlatiboetan, Gipuzkoak ekoizpen ekologikoaren ordezkaritza handiena izaten jarraitzen du Euskadin: 206 operadore ditu (% 40,1), Arabako 147 (% 28,6) eta Bizkaiko (% 31,3) 161 operadoreen aurrean.

Laborantza ekologikoaren azalerari dagokionez, % 7,74 hazi da 2015arekin alderatuta; orain, 3.214 hektarea ekologiko daude. Arabak Euskadiko azalera osoaren % 54,9 lantzen jarraitzen du (1.763 ha), Bizkaiak % 24,4 (785 ha) eta Gipuzkoak % 20,7 (666 ha).

2016ko amaieran, ekologikoko larre, belaze, bazka eta proteaginosoen ekoizpen ekologikoak nagusi izaten jarraitzen du hedadurari dagokionean; izan ere, ziurtatutako azalera osoaren % 57 hartzen dute (1.840 ha), eta haien atzetik datoz mahatsondoa (% 16, 516 ha), aleko zerealak (% 8,5, 274 ha), barazkiak (% 6, 193 ha) eta fruta-arbolak (% 6,5, 208 ha).

Abeltzaintza ekologikoari dagokionez, Euskadin abeltzaintzako 95 ustiapen daude, % 10,5eko hazkundearekin pasadan urteko jaitsierari itzulia emanez. Haragitarako behi-hazienda ekoizpen-orientazio ekologiko esanguratsuena izaten jarraitzen du Euskadin (%27). Eta atzetik datoz haragitarako ardi-hazienda (%17) eta erruteko hegaztizaintza (%16). Aurten, barraskiloaren hazkuntza ekologikorako ustiapen kopuruaren hazkundea azpimarratu behar da, 1 izatetik 3 izatera pasa delako.

Bestalde, produktu ekologikoko nekazaritzako elikagaien transformazioko enpresak Euskadiko ekoizpen ekologikoaren bereizgarri izaten jarraitzen dute. Proportzioan, mota horretako industriek duten ordezkagarritasuna garrantzitsua da Estatuko beste erkidegoekin alderatuta. 2016ko amaieran, 152 dira nekazaritzako elikagaien jarduerak. Jardueren arabera, landare-jatorriko enpresen barruan azpimarratzekoak dira ogiaren elaborazioa (%23), ardoaren elaborazioa eta/edo ontziratzea (%23, 3 puntuko igoerarekin) eta ardoa ez beste edari alkoholdunen elaborazioa (sagardoa, kasu), eta gailetak, gozogintza eta pastelgintza (biek %10eko ordezkagarritasuna dute). Animalia jatorriko produktuen transformazioko enpresen barruan, azpimarratzekoak dira esne-transformazioko enpresak (%30), hiltegiak eta zatiketa-gelak, industria ziurtatu guztien % 32ra iritsi arte hirukoiztu direnak, eta arrain-kontserbagintzak (% 19).

ENEEKen izena emanda dauden transformazioko enpresek eta komertzializatzaileek datu garrantzitsu bat ematen digute transformazio ekologikoko industriaren bilakaeraren eta produktu ekologikoen kontsumoari buruz. Datu hori nabarmen igo da berriro ere: % 28,77ko hazkundea 2015arekin alderatuta, 17.368.170€-ko fakturazio orokorrarekin 2016an. Euskadiko Ekoizpen Ekologikoa Sustatzeko Ekimena hasi zeneko urtea (2014) erreferentziatzat hartzen badugu, fakturazioko bolumena % 125 igo dela ikusiko dugu (7.714.963€ fakturatu ziren 2014. urtean).28 comentarios:

 1. Found your post interesting to read. I cant wait to see your post soon. Good Luck for the upcoming update.This article is really very interesting and effective.

  ResponderEliminar
 2. Muhammadi Exchange is one of the fastest growing money exchange companiesin Pakistan, providing services such as foreign exchange, money transfer and payment solutions to thousands of customers

  ResponderEliminar
 3. Thank you so much admin for uploading such amazing content with us your blog is really helpful for me. wish you all the best for upcoming comments. I am also wanted to write blog kindly guide me if my topic is anhydrous glucose then what should I do first and how will I create new and unique content on this topic

  ResponderEliminar
 4. Information article, it was very helpful! I simply began in this and I’m attractive more familiar with it better! Thanks, keep doing amazing.. read more visit my site: china wedding dress fabric manufacturers

  ResponderEliminar
 5. Posch Care products are infused with premium ingredients and equipped with top-notch and innovative skincare technologies to give a significantly transformational experience. Product redefine the beauty standards and improve all sorts of skin types.

  ResponderEliminar
 6. Your information was very useful to me. That's exactly what I've been looking for
  릴게임

  ResponderEliminar
 7. Very Useful and Informative Post. Looking Forward to more.

  ResponderEliminar
 8. Greetings everyone! I would like to share my impression of https://perfsol.tech/what-are-smart-tv-apps-and-how-are-they-developed and their article about Smart TV applications. As a representative of a company that is interested in developing such applications, I found this article very informative and useful. The article "What are Smart TV Apps and How are They Developed" provides a detailed overview of what Smart TV apps are and how they are developed. It covers all the main aspects of this topic, from explaining what Smart TVs are and what devices support them, to the technical details of the development process. What I particularly liked about this article was its accessible and clear language. All technical terms were explained simply and clearly, which makes this article useful not only for developers, but also for anyone interested in the topic of Smart TV apps.

  ResponderEliminar
 9. It is an innovative and dynamic company at the forefront of environmental sustainability and eco-friendly solutions. This organization is dedicated to promoting a greener and more sustainable future by developing cutting-edge technologies and products. It focus encompasses a wide range of eco-conscious initiatives, from renewable energy systems and sustainable agriculture practices to biodegradable materials and waste reduction strategies. With a deep commitment to preserving our planet's natural resources, aims to lead the way in mitigating environmental challenges. reckless driving in Virginia

  ResponderEliminar
 10. "Your articles never cease to amaze me. Each one is a captivating journey into the world of knowledge. Your insights and writing style are truly exceptional, and I find myself eagerly anticipating every new post. Thank you for consistently providing such valuable content and enriching our understanding. Your dedication and expertise are truly commendable." División de Propiedad de Leyes de Divorcio del Estado de Nueva York

  ResponderEliminar
 11. Unlock exclusive savings on personalized jewelry with PersJewel coupon codes! Elevate your style with exquisite and customized pieces, including necklaces, bracelets, rings, and more. Find the perfect accessory for every occasion and enjoy significant discounts when you apply Persjewel Coupon Codes during checkout.

  ResponderEliminar
 12. Garage Door Repair Silver Spring is a professional service that specializes in fixing and maintaining garage doors in the Silver Spring area. Our team of skilled technicians is highly trained and experienced in handling all types of garage door issues, from broken springs to malfunctioning openers.

  We understand the importance of a properly functioning garage door for the security and convenience of your home or business, which is why we strive to provide prompt and efficient repair services.

  ResponderEliminar
 13. Orange Traffic Lawyer
  The 'Violent 2017' review critically analyzes the events and themes of the year, offering insights into global challenges and conflicts. It highlights the gravity of the content, highlighting the human impact of violence. The review encourages readers to reflect on the lessons learned and encourages community engagement by encouraging readers to share their perspectives and insights in the comments section.

  ResponderEliminar
 14. Great article. Thank you for sharing your insight on this topic.

  ResponderEliminar
 15. I liked this article. It was inspiring. Please keep on posting.

  ResponderEliminar
 16. Divorce lawyers in new jersey
  Discover skilled divorce lawyers in New Jersey to navigate the legal intricacies of ending a marriage. Seek experienced professionals to guide you through the process and protect your rights effectively.

  ResponderEliminar
 17. what a fantastic article! I want to thank you for your helpful post and make sure to follow your blog going forward. Making Men out of mice

  ResponderEliminar
 18. What a wonderful piece of writing! I want to say thank you for your insightful post and promise to keep up with your blog in the future.

  ResponderEliminar
 19. Zorionak ENEEKeri Bioterraren Antolamendu Batzordearen kide izateagatik! Bilakaera impresionantea da, %8ko hazkundearekin eta 514 operadoreekin, Gipuzkoak lidergoa hartuz. Elikagaiak ere nabarmen handitu dira, %7,74ko hazkundearekin, eta Araba lidergoan jarraitzen du. Nekazaritza ekologikoa Euskadin aurrera egiten jarraitzen du, eta produktu ekologikoen transformazioa ere nabarmena da. Ondo segi! abogado delitos sexuales nueva jersey
  Driving Without A License New Jersey

  ResponderEliminar
 20. Amazing, Your blogs are really good and informative. I got a lots of useful information in your blogs. It is very great and useful to all. What I particularly liked about this article was its accessible and clear language. All technical terms were explained simply and clearly, which makes this article useful not only for developers, but also for anyone interested in the topic of Smart TV apps find a bankruptcy attorney near me. Keeps sharing more useful blogs...

  ResponderEliminar
 21. Thank you so much for providing this content. I'm confident that a lot of people will find it useful. best coffee maker

  ResponderEliminar
 22. Streamline your Publication Divorce New York . Our experienced team facilitates a swift resolution, guiding you through the necessary steps with efficiency and expertise.

  ResponderEliminar
 23. abogado dui manassas va
  The review discusses the impact of violence in various media, including films, books, video games, TV series, and games. It highlights the intensity and impact of violence, its depth, and its emotional impact. The director's nuanced approach to violence avoids gratuitous scenes, sparking conversations about its causes and consequences. The author's unflinching portrayal of violence sheds light on human behavior and morality. Overall, the handling of violence in media prompts reflection on its role as a narrative device.

  ResponderEliminar
 24. It's this blog that I was searching for. I will greatly benefit from this content. Regards for sharing it.

  ResponderEliminar
 25. "BioTerra's commitment to environmental stewardship and sustainable practices sets a commendable standard in today's world. Their innovative approach to harnessing nature's potential for the betterment of our planet is truly inspiring. From eco-friendly products to impactful initiatives, BioTerra is not just a company, but a beacon of hope for a greener, more sustainable future. Keep paving the way towards a healthier planet!"

  Bronx New York Divorce Lawyers

  ResponderEliminar
 26. Seeking 24 hour urgent dental care near me? Look no further! Our dedicated team is available around the clock to address your dental emergencies. Click to locate the nearest 24-hour urgent dental care facility and receive the care you need, whenever you need it.

  ResponderEliminar
 27. I must praise the author's efforts after reading this article and express my gratitude for discovering this useful information. red and black air fryer

  ResponderEliminar