martes, 29 de mayo de 2012

Bioterra 2012, inoiz baino berdeagoa

  • Bioterrak 125 erakusketari zuzenak bilduko ditu, 117 standetan, eta 50 jarduera eskainiko ditu
  • Erabat ekologikoak diren produktu eta zerbitzuen erakusgune honek hazten jarraitzen du
  • Bioterrak Erakustazokako hiru pabiloiak beteko ditu
  • Azoka ekainaren 1etik 3ra izango da Ficoban.
  • Bioterrarekin batera, II. Naturopatia Kongresua egingo da
Datorren ostiralean, ekainaren 1ean, berriz ere ateak irekiko ditu Ficoban Produktu Ekologikoen, Bioeraikuntzaren, Energia Berriztagarrien eta Kontsumo Arduratsuaren Bioterrra Azokaren beste edizio batek. Beste behin ere erakusketariak gehitzen jarraitzen du azokak. Aurten, 125ra igo da zifra eta haien artean, Euskal Herriko eta Nafarroako produktu ekologikoen banatzaile nagusiak ordezkatuta egongo dira.

Azpimarratzeko beste datu bat da gero eta erakusketari gehiago datorrela azokara Bioterra Gunea osatzen duten erabat ekologiko gisa egiaztatutako produktuekin eta zerbitzuekin. Aurten, Ficobako 2 pabiloia, hara joan ohi baitira erakusketari horiek, txiki geratu da, eta horregatik lekualdatu da 3 pabiloira, Ficobako handienera.

Bioterra Guneaz gainera, non nekazaritza ekologikoko elikagaiak, nekazaritza ekologikorako produktuak eta osagarriak, kosmetika, ehungintza eta kudeaketa ekologikoaren ekimenak erakusten diren, azokak gaikako beste bi eremu handi dauzka.  Naturall Guneak inguruarekiko ardurazko eta errespetuzko ikuspegia duten osasunarekin eta ongizatearekin zerikusia duten sektore guztiak biltzen ditu. Bestalde, Geobat Gunean, zeina bioeraikuntzaren eta energia berriztagarrien gunea den, eraikuntza osasungarria eta ingurumena errespetatzen duena gauzatzeko irtenbide profesionalak, kontsumoa murrizten duten eta energia naturalak aprobetxatzen dituzten energi instalazioak eta ekonomia berdearen sektorean lan egiten duten profesionalak eta enpresak aurkitu ahal izango dira.

Hiru gune horiek batuta, Bioterrak aukera ematen du publiko zabalari kontsumo iraunkorragoa eta inguruarekiko begirune handiagokoa bultzatzea ahalbidetzen duten bizimodu-alternatibak, produktuak eta zerbitzuak erakusteko. Helburu hori sendotzeko, jarduera paraleloen programa zabal bat dago, helburu bikoitza duena, ludikoa eta dibulgatzailea, horrela erakuseremua osatuz. 50 proposamenetik gora aurkituko ditu aurten etortzen den bisitariak; horrela, bada, programa askotarikoa izango da: hitzaldiak, mahai-inguruak, proiekzioak, tailerrak, ikastaroak eta erakustaldiak.

Jarduera berdeen programa
Ficobako edozein gunetan garatuko dira dibulgaziozko jarduerak. Haietako batzuk, gainera, aldi berean, bisitariak gehien interesatzen zaizkion jarduerak aukera ditzan.

Hitzaldien atalean, gai-aukera oso zabala da. Zaharkitzapen programatua izenekoaren historia sekretua ezagutuko dugu, dokumental baten bidez; honelako gaiak landuko dira: arkitekturako ziurtagiri ekologikoak, elikagai ekologikoen bermea Euskal Herrian, kontsumo arduratsuaren oraina eta geroa, Gipuzkoan ekonomia berdea posible ote den, klima nondik datorren eta nora doan, ea alternatibarik daukan planetaren iraunkortasun ezak, zer harreman dagoen ingurumenaren babesaren eta aktibismoaren artean; gure balkoia laboratzeko leku egokia bihurtzen ikasiko dugu, eta nola lortu zero xahubidea elikagaiak gure inguruan behar dituztenei hel dakizkien.

Naturall eta Geobat, berezko jarduerak dituzten bi gune
Naturall gunean, azokako hiru egunetan, doako Shiatsu erakustaldiak egingo dira, eta Tai Chi eta Chi Kun tailerrak ere bai; azken bi horietan, aurretik izena eman behar da. (677 934 352)

Bestalde, Geobat gunean, erakustaldiak izango dira: geobiologiakoak eta eguzki-plaka termikoen funtzionamendua eta energi produkzioa, hustuketazko erregulazio eta segurtasun sistemen bidez. Gainera, UPV-EHUren eguzki-arkitekturako Ekihouse proiektua erakutsiko da.

Bioterra eta haurrak
Bioterrako bisitari asko familian etortzen dira. Bisita gehiago aprobetxa dezaten eta, aldi berean, txikienak praktika iraunkorretan sar daitezen, tailerrak antolatu dira garapen iraunkorrean kontzientziatzeko; honako ordutegi honetan: larunbatean eta igandean, 11:00etatik 14:00etara eta 17:00etatik 20:00etara. Gainera, Turismo Gipuzkoaren oka-joko erraldoia edukiko dute aukeran.

Bioterra solidarioa
Bioterra egiten den egunetan, Gipuzkoako elikagaien bankuak elikagaiak jasoko ditu, ekologikoak izan edo ez. Eskatzen diren elikagaiak: arroza, pasta, lentejak, garbantzuak, babarrunak, olioa eta azukrea.

EEEren jardunaldia
Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailak, Energiaren Euskal Erakundearen bidez, jardunaldi bat antolatu du, Bioterraren markoan, bizikleta eta hiri-mugikortasunari buruz, helburutzat hartuta ohizko garraiobideen alternatibak erakustea eta gidatzerakoan energi kontsumoa murriztea. Jardunaldia osatzeko, gidaritza merkeko ikastaroak izango dira azokak irauten duen bitartean, EEEren eskutik.

Garraio iraunkorra
Bioterra garraioaren ikuspuntutik bizimodu ekologikoaren oinarriak praktikara eramateko aprobetxatu nahi dutenentzat, bi proposamen eskaintzen ditu Bioterrak: alde batetik, Eusko Tren erabiltzea, erakustazokatik 50 metrora geltokia baitu, edo azokara bizikletaz etorri eta erakustazokaren sarrerako bizikleta-parkinean dohainik aparkatzea.

Datu praktikoak
Bioterraren IX. edizioak ekainaren 1ean (ostirala) irekiko ditu ateak ekainaren 3ra arte (igandea). Inaugurazio ofiziala ostiralean izango da, 12:00etan. Arrantzako eta Elikagai Industrietako sailburuorde Jon Azkue izango da ekitaldi burua. Azokak etenik gabeko ordutegia izango du 10:00etatik 20:00etara. Sarrerak 3 euro balioko du, eta 12 urtez beherakoentzat doan izango da. Profesionalak doan sartu ahal izango dira azokan.

Naturopatiaren kongresua
Larunbatean, ekainaren 2an, Bioterrarekin aldi berean, Naturopatia Lanbidearen Euskal Herriko II. Kongresua egingo da. Hitzordu horren helburua da naturopatiaren lanbidea eta naturopatiako zerbitzuak bultzatzea Euskal Herrian.

http://bioterra.ficoba.org

Bioterra, más verde que nunca.

  • Bioterra reúne a 125 expositores directos, en 117 stands, y ofrece 50 actividades
  • El espacio expositivo de productos y servicios estrictamente ecológicos continúa creciendo
  • Bioterra ocupará los tres pabellones del recinto ferial
  • La feria tendrá lugar del 1 al 3 de junio en Ficoba
  • Coincidiendo con Bioterra se celebrará el II Congreso de naturopatía
El próximo viernes 1 de junio abrirá sus puertas en Ficoba una nueva edición de Bioterra, la Feria de los productos Ecológicos, Bioconstrucción, Energías renovables y Consumo Responsable. Un año más, la feria continúa sumando expositores. Este año la cifra ha ascendido a 125 y entre ellos, estarán representados los principales distribuidores de productos ecológicos de Euskadi y Navarra.

Otro dato destacable es el aumento de los expositores que acuden a la feria con productos y servicios acreditados como estrictamente ecológicos que componen el Espacio Bioterra. Este año el pabellón 2 de Ficoba donde habitualmente se emplazan estos expositores se ha quedado pequeño, por lo que se ha traslado al Pabellón 3, el más grande de Ficoba.

Además del Espacio Bioterra en el que se expondrán alimentos de agricultura ecológica, productos y auxiliares para la agricultura ecológica, cosmética, textil e iniciativas de gestión ecológica, la feria cuenta con otras dos grandes áreas temáticas.  El Espacio Naturall reúne a todos los sectores relacionados con la salud y el bienestar desde un punto de vista responsable y respetuoso con el entorno. Por su parte,  en el Espacio Geobat, de bioconstrucción y energías renovables, se podrán encontrar soluciones profesionales para una construcción saludable y respetuosa con el medioambiente; instalaciones energéticas que reducen el consumo y aprovechan las energías naturales, así como profesionales y empresas que trabajan en el sector de la Economía Verde.

La suma de estos tres Espacios permite a Bioterra mostrar al gran público las diversas alternativas de vida, productos y servicios que permiten impulsar un consumo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Un objetivo que se refuerza con un amplio programa de actividades paralelas con un doble objetivo, lúdico y divulgador, que complemente el espacio expositivo. El visitante que este año se acerque a Bioterra encontrará más de 50 propuestas diferentes en las que tienen cabida un variado programa de conferencias, mesas redondas, proyecciones, talleres, cursos y demostraciones.

Programa de actividades verdes
Prácticamente en cualquiera de los espacio de Ficoba se van a desarrollar las diferentes actividades divulgativas. Algunas de ellas, incluso, de forma simultánea para que el visitante pueda elegir entre las actividades que más se acerquen a sus intereses.

En el apartado de conferencias el abanico temático es muy amplio. Conoceremos la historia secreta de la denominada obsolescencia programada a través de un documental, se abordarán temas como las certificaciones ecológicas en la bioarquitectura, la garantía de los alimentos ecológicos en Euskadi, el presente y el futuro del consumo responsable, nos preguntaremos si es posible una economía verde en Gipuzkoa, de dónde viene y a dónde va el clima y si hay alternativas a la insostenibilidad del planeta, conoceremos la relación entre la protección del medioambiente y el activismo, aprenderemos a convertir nuestro balcón en un lugar apropiado para cultivar y a cómo alcanzar el despilfarro cero para que los alimentos lleguen a quienes los necesitan a nuestro alrededor.

Naturall y Geobat, dos espacios con actividades propias
En el espacio Naturall se desarrollarán a lo largo de los tres días de feria demostraciones gratuitas de Shiatsu, así como talleres de Tai Chi y Chi Kun, estas dos últimas actividades previa inscripción. (677 934 352)

Por su parte, el espacio Geobat  acogerá demostraciones de geobiología y demostraciones sobre el funcionamiento y producción de energía de placas solares térmicas  con sistemas de seguridad y regulación por vaciado. Además, se expondrá el proyecto de arquitectura solar  de la UPV-EHU, Ekihouse.

Bioterra y los niños
Muchos de los visitantes de Bioterra acuden en familia. Para que puedan aprovechar más su visita y, al mismo tiempo, para introducir a los más pequeños en las prácticas sostenibles se han organizado talleres de concienciación por el desarrollo sostenible con el siguiente horario: sábado y domingo de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Además, tendrá a su disposición el juego de la oca gigante de Turismo Gipuzkoa.

Bioterra solidaria
Durante el desarrollo de Bioterra, el Banco de alimentos de Gipuzkoa realizará una recogida de alimentos, ya sean ecológicos o no. Los alimentos solicitados son arroz, pasta, lentejas, garbanzos, alubias, aceite y azúcar.

Jornada del EVE
El Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, a través del Ente Vasco de la Energía, ha organizado en el marco de Bioterra una jornada sobre bicicleta y movilidad urbana con el objetivo de mostrar alternativas a los medios de transporte tradicionales y para reducir el consumo energético en la conducción.  La jornada se completa con los cursos de conducción económica que el EVE impartirá durante la feria.

Transporte sostenible
Para quienes quieran aprovechar Bioterra para poner en práctica los principios de la vida ecológica desde el punto de vista del transporte, Ficoba ofrece dos propuestas: la utilización de Eusko Tren, que cuenta con una parada a tan sólo 50 metros del recinto ferial, o acudir a la feria en bicicleta y aparcar gratuitamente en el parking de bicicletas situado en la entrada al recinto ferial.

Datos prácticos
La IX edición de Bioterra abrirá sus puertas del viernes 1 de junio al domingo 3 de junio. La inauguración oficial tendrá lugar a las 12.00 horas del viernes y será presidida por Jon Azkue, viceconsejero de Pesca e Industrias Alimentarias. La feria tendrá horario ininterrumpido de 10.00 a 20.00 horas. El precio de la entrada será de 3 euros y gratis para los menores de 12 años. Los profesionales podrán acceder gratuitamente.

Congreso de naturopatía
El sábado 2 de junio, coincidiendo con Bioterra, se va a celebrar  el II Congreso Vasco de la Profesión Naturopática. Una cita que se ha marcado como objetivos impulsar la profesión naturopática y los servicios de naturopatía en Euskadi.

http://bioterra.ficoba.org

viernes, 25 de mayo de 2012

El Ayuntamiento de Irún participará en ARTEANDO 2012 con una propuesta innovadora
Una obra impactante y de enorme tamaño de  Bitamine Faktoria
La Feria de arte se celebrará en Irún entre el 19 y el 23 de Julio


Van conociéndose ya las galerías y proyectos que estarán presentes en la II Edición de la Feria de Arte Contemporáneo ARTEANDO 2012 que se celebrará en el Recinto Ferial  FICOBA de Irún,  del 19 al 23 de Julio. Alrededor de 50 galerías  mostrarán la obra de más de 400 artistas de diversas nacionalidades.

Destacamos el espacio del Ayuntamiento de Irún, que en esta Edición mostrará una innovadora propuesta de la mano del  grupo Bitamine Faktoría.

Bitamine Faktoría nació  de la necesidad colectiva de crear, transmitir y desarrollar proyectos artísticos. Los artistas que forman este colectivo - Helga Massetani, Elke Roloff, Patricia Gómez Rojo y Laura Estevez Baz-  trabajan con la idea  de crear un espacio de arte, producción, intercambio y formación artística en la ciudad de Irún. Posteriormente  se integraron en el proyecto Lauburu Estudio (Iñaki Oyarzabal) y Espacio...,por favor (Sergio Montero Irazustabarrena).  Este amplio y enriquecedor grupo conforma en la actualidad un espacio de producción artística, ubicado en el barrio irundarra de Olaberria y va a estar presente en ARTEANDO 2012 con una propuesta imaginativa y enriquecedora.

Una enorme escultura de 4 metros de diámetro realizada con materiales de deshecho sobre una estructura de hierro, metáfora  de cómo los beneficios del colectivo derivan en un beneficio individual, será la propuesta que Bitamine Faktoría mostrará en ARTEANDO 2012. Además,  distintos videos  mostrarán el desarrollo del trabajo.

Una razón más para visitar la Feria de Arte Contemporáneo de Irún, que va consolidándose como cita obligada para artistas, galeristas, visitantes y coleccionistas de arte que encontrarán en  ARTEANDO 2012 un amplio espectro de propuestas  en pintura, escultura, obra gráfica, fotografía y videoarte.

lunes, 14 de mayo de 2012

Bioterra 2012


Bioterra 2012: más de 100 expositores y 50 actividades para dar a conocer las propuestas más ecológicas

Un año más, y ya son nueve, Bioterra, la Feria de los Productos Ecológicos, Bioconstrucción, Energías Renovables y Consumo Responsable, regresa a Ficoba con el objetivo de mostrar al gran público las diversas alternativas de vida, productos y servicios que permiten impulsar un consumo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Bioterra contará con un amplio espacio expositivo que ocupará los tres pabellones del recinto ferial, cada uno de ellos dedicado, como viene siendo habitual, a temáticas diferentes. En el espacio Bioterra estarán representados los productos y servicios estrictamente ecológicos; en el espacio Naturall, todos los sectores relacionados con la salud y el bienestar; y en el espacio Geobat, la bioconstrucción y las energías renovables serán las protagonistas.

El interés por el medioambiente, la sostenibilidad y los productos ecológicos no deja de incrementarse. Prueba de ello, el crecimiento que este año ha experimentado el espacio dedicado a los productos y servicios estrictamente ecológicos. El pabellón 2 de Ficoba se ha quedado pequeño  y el espacio Bioterra ha tenido que trasladarse al Pabellón 3, el más grande de Ficoba.

Las actividades paralelas
Un año más Bioterra ha hecho un especial esfuerzo por organizar un amplio programa de actividades paralelas con un doble objetivo, lúdico y divulgador, que complemente el espacio expositivo. El visitante encontrará más de 50 propuestas diferentes en las que tienen cabida un variado programa de conferencias, mesas redondas, proyecciones, talleres, cursos y demostraciones.

Bioterra abrirá sus puertas del 1 al 3 de junio  en horario ininterrumpido de 10.00 a 20.00 horas.lunes, 7 de mayo de 2012

BIOCULTURA

Ostegunean Maialen eta biok Bioculturan egon ginen bisitan.
Eta gure ametsa bertan egi biurtu zen: Eguzkia!!!

Eta nola ez, ezin da ukatu bezeroak Bioculturan topatzea oso atsegina dela:
“Hombre! Ya están aquí las de la feria de Irún”, “Hombre! Las de Bioterra”
Eta beste askok gure izenaz deitzen gaituzte.
Eta guk ere ezagun asko agurtzen ditugu: Cal Valls, Vercher, Kimuak, Mon deconatur, casa pareja, altearah bio, Betara, conservas Olasagasti, Zarabiku, Fleur aloe, censana, Mon empordá, etaabar luze bat.

Eta beste batzuek ez ditugu ezagutzen eta beraiengana hurbitzen gara eta …
“Sí, me han hablado muy bien de Bioterra. Nos lo estamos pensando” edo…..
“¿De dónde dices que vienes ….?”

Eta produktu berriak probatzen ditugu ….
ZUAITZO-k tofu eta hegaluze pate berria eman digu probatzera! Mmmm
Eta naranja eta azenario zuku handi bat edaten dugu ¡ummmm
Eta ECOESTETICA txokoan sartu gara eta makillaje kurtso praktiko bat entzun.

Eta Bioculturako antolatzaile den Marga topagu dugu. Eta Bioterra eta Biocultura azokak antolatzearen zailtasunaz hitzegiten dugu. Eta hitzegin ondoren hobeto sentitzen da bat.

Eta arratsaldearen bukaeran bueltarako hegazkina hartu genuen,
Bueltan, nola ez, euria!!! Baina etxea beti da goxoa ….


Hemen, argazkian, Marga (Bioculturako antolatzailea), Maialen eta ni. Atzean Iker Ulibarra gazta egilearen standa, Bizkaitarra.

viernes, 4 de mayo de 2012

Intensa actividad en Ficoba durante el mes de mayo

El mes de mayo es tradicionalmente un mes de importante actividad en Ficoba. Pero este año la coincidencia de nuevos eventos que se han sumado al calendario del recinto ferial hace que las citas previstas hayan aumentado considerablemente. Entre esos eventos destaca la celebración de Eusko Skills, una competición intercentros en la que participan colegios públicos y concertados de formación profesional de Euskadi en diferentes categorías, impulsada por el Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco. La competición tendrá lugar del 9 al 11 de mayo y reunirá en Ficoba a 130 estudiantes que participarán directamente a los que se unirán profesores y compañeros de estudios que acudan a ver el evento, por lo que la afluencia final de visitantes podría alcanzar las 6.000 personas.


Por noveno año consecutivo la Vuelta Ciclista al Bidasoa instalará sus oficinas permanentes en Ficoba. La vuelta Ciclista al Bidasoa, que este año celebra su 40 edición, tendrá lugar del 9 al 12 de mayo.

El 16 y 17 de mayo Ficoba acogerá los exámenes ordinarios para la obtención de titulaciones para el gobierno de embarcaciones de recreo organizados por Itsasmendikoi, Centro Integral para la Formación, Inserción y Desarrollo Rural - Litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco, dependiente del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. Se espera la asistencia de alrededor de 300 personas.

El 18 de mayo será el turno del Congreso Internacional Atlantiar, que organiza el Fondo para el Estudio y la Difusión de la Cultura Vasca, Jauzarrea. En él expertos internacionales y del país, impartirán 14 conferencias sobre los grupos de Homo Sapiens que llegaron inicialmente a estos territorios del Golfo de Bizkaia y que han vivido aquí hasta nuestros días, conformando el pueblo vasco. Genética, historia, arqueología, arte, folklore, lingüística serán los protagonistas de una jornada de trabajo multidisciplinar sobre la cultura vasca desde hace algo más de 45.000 años.

El 23 de mayo Ficoba acogerá una nueva edición de Krea Bidasoa, Feria de Emprendizaje, Innovación y Creatividad, organizada por Bidasoa Activa con el objetivo de intercambiar experiencias, realizar contactos, identificar oportunidades de colaboración y conocer casos de éxito en el comercio y la empresa.

El 25 de mayo la empresa Gayca Asesores celebrará su 25 aniversario con un acto en Ficoba, en el que Antonio Cancelo, fundador de Eroski y exalto directivo del Grupo Mondragón, pronunciará una conferencia sobre la “La gestión de la empresa en un mundo global y cambiante”.

Además, como todos los sábados del año, continuarán celebrándose los bailes para la Tercera Edad, organizados por la asociación Sorosartxa de Irun.

Asimismo, Ficoba, a través de su feria Bioterra, se suma a las actividades ”San Juan Goza ezazu – Disfruta San Juan”, programadas con motivo de la inauguración de la Plaza San Juan de Irun. El sábado 19 de mayo de 11.00 a 12.00 horas se va a celebrar la actividad “Bioterra Goza Ezazu” en la que se repartirán 1.000 unidades de un sabroso producto ecológico junto con invitaciones para asistir a la 9ª edición de Bioterra.
(Imagen : http://www.carlosblanco.com/wp-content/uploads/2012/04/formula-exito-emprendedores.jpg)