jueves, 8 de octubre de 2015

Klima eta Itsasertz Aldaketaren Kongresua


Lehenengo edizioaren harrera ona ikusita, Uhinak Klima eta Itsasertz Aldaketaren Kongresuak jarraipena berretsi du


Ficobak lehen urratsa egin du Uhinakekin, kongresuen bultzatzaile eta antolatzaile gisa. AZTIrekin batera antolatutako Klima eta Itsasertz Aldaketaren kongresuaren lehen edizio honek izan duen arrakastak Uhinaken jarraipena ziurtatzen du. Datozen edizioetan –haren aldizkakotasuna aurki baieztatuko da– Uhinakek, besteak beste, honako helburu hauek izango ditu: haztea –klima-aldaketak eragindako eremu geografiko berriak sartuz eta txostengile berriak ekarriz, eta arreta berezia jarriz enpresen sektorea tartean sar dadin, izan ere sektore horrek gauzatu beharko baititu azken batean itsasoaren maila handitzeari aurre egiteko zehazten diren jarduketak– eta oraindik ere instituzioen inplikazio handiagoa lortzea.

Adolfo Uriarte AZTIko Itsas Ikerketako Atalaren Balioko zuzendariak kongresuaren amaieran adierazi zuen bezala, "egungo testuinguruan, zaila zen Uhinak bezalako kongresu bat antolatzea, ekitaldi asko egiten baitira itsasoari lotuta, baina unea zen klima-aldaketari modu serioan ekiteko”.

Bestalde, Ander Sarratea Ficobako gerenteak adierazi du mugaz gaindiko izaerakoa izatea dela kongresuak asmatu duen gauzetako bat. “Klima-aldaketaren gertakariak ez du mugarik ezagutzen; horregatik, mugaz gaindiko ekitaldi baten aldeko apustua egin dugu kontzeptu zabal batetik begiratuta. Jakina, Uhinaken gaiagatik, baina Bidasoa ibaiaren bi ertzetako instituzioen kolaborazioa ere izan dugu. Uste dut esan dezakegula benetan mugaz gaindiko kongresua izan dela.”

Uhinak Klima eta Itsasertz aldaketari buruzko Kongresuak nazioko eta nazioarteko 140 aditutik gora bildu ditu Ficobako bi jardunaldietan. Horiek planteamendu aktibo baten ikuspegitik aztertu dituzte gure kostaldeak (Euskadi eta Akitania) prestatzeko egin behar diren jardunbideak, datozen urteetan klima-aldaketak ziurrenik izango dituen ondorioei aurre egite aldera. Sinergiak eta kolaborazio-dinamikak sortzea itsasertzaren kudeaketan eta mantentzean.
Instituzioen laguntza

Honako hauek izan dira Uhinak lagundu dutenak: Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques, el Conseil Régional d`Aquitaine eta Aglomeración Sud Pays Basque, baita San Sebastián Turismo&Convention Bureau eta Basquetour ere. Instituzio horiek ekitaldian parte-hartzea sustatzen dute, ulertzen baitute klima-aldaketak itsasertzean izango dituen ondorioen inguruan hartu behar diren neurriek aukera sortu dezaketela garapen jasangarria gauzatuz itsasertza zaintzeko eta ustiatzeko.

Congreso cambio climático y litoral

Tras la buena acogida de la primera edición, Uhinak, Congreso de Cambio Climático y Litoral, confirma su continuidad

Ficoba ha dado con Uhinak el primer paso como impulsor  y organizador de congresos. El éxito cosechado por esta primera edición del congreso de Cambio Climático y Litoral, co-organizado con AZTI, asegura la continuidad de Uhinak. En próximas ediciones, cuya periodicidad se confirmará próximamente, Uhinak se marcará entre otros objetivos crecer, incorporando nuevas áreas geográficas afectadas por el cambio climático, nuevos ponentes, y poniendo un especial acento en involucrar al sector empresarial, quien en último término tendrá que hacer realidad las actuaciones que se definan para hacer frente al incremento del nivel del mar, y en lograr también una todavía mayor implicación de las instituciones.

Como señaló Adolfo Uriarte, director de Valor de la Unidad de Investigación Marina de AZTI,  en la clausura del congreso, “en el contexto actual era difícil organizar un congreso como Uhinak ya que hay muchos eventos relacionados con el mar, pero era el momento de abordar de una forma seria el cambio climático”.

Por su parte, Ander Sarratea, gerente  de Ficoba ha señalado que uno de los aciertos  del congreso ha sido su carácter transfronterizo. “El fenómeno del cambio climático no conoce fronteras  por eso nosotros hemos apostado por un evento transfronterizo desde un concepto amplio. Por supuesto por la temática de Uhinak, pero también hemos contado con la colaboración de instituciones de ambas orillas del río Bidasoa. Creo que podemos decir que ha sido un congreso realmente transfronterizo.”

Uhinak, Congreso sobre cambio Climático y Litoral, ha reunido durante dos jornadas en Ficoba a más de 140 expertos nacionales e internacionales que han analizado desde un planteamiento activo las actuaciones que hay que llevar a cabo para preparar nuestras costas, las de Euskadi y Aquitania, ante los efectos que previsiblemente va a tener el cambio climático en los próximos años. La creación de sinergias y dinámicas de colaboración en la gestión y mantenimiento del litoral.
El apoyo de las instituciones

Uhinak ha contado con el apoyo  del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques, el Conseil Régional d’Aquitaine y la Aglomeración Sud Pays Basque, así como San Sebastián Turismo&Convention Bureau y Basquetour. Estas instituciones promueven la participación en el evento porque entienden que las medidas que hay que tomar en torno a las consecuencias del cambio climático en el litoral pueden suponer una oportunidad de desarrollo sostenible para la conservación y explotación del litoral.